Advertisement

All Problems On Ages in Marathi PDF Download | वयवारी वर सूत्रे, प्रश्न आणि उत्तरे ह्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

All Problems On Age in Marathi
Table of Contents

Problems On Ages in Marathi PDF Download:- Questions based on age are asked in almost all important competitive exams. From MPSC to SSC, Zilla Parishad recruitment is almost all. Age example and the same answer is very easy to understand. It is necessary to prepare. That’s why in this post today Problems on Ages in Marathi Let’s see the complete information.

All Problems On Ages in Marathi

Problems On Ages in Marathi PDF Download :-वयवारी वर आधारित प्रश्न जवळ जवळ सगळ्याच महत्वाच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये विचारला जातो.MPSC पासून SSC ,जिल्हा परिषद भरती जवळ जवळ सर्वच.वयवारी उदाहरण आणि त्याच उत्तर हे तसे पाहता खूप सोपे असते त्या साठी त्याचा पाया समजून घेऊन तयारी करणे आवश्यक असते.त्या साठीच आपण आजच्या या पोस्ट मध्ये वयवारी | Problems on Ages in Marathi संपूर्ण माहिती पाहुयात.

Read More:- List Of All National Parks In India Information PDF Download

वयवारी म्हणजे काय ? | What is age?

 • वयवारी च्या उदाहरणामध्ये २ व्यक्तींचं वायाच अंतर काढा तुलना करा अशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात.
 • या मध्ये शाब्दिक उदाहरण दिले जाते ज्यावरून तुम्हाला समीकरण तयार करून उत्तर काढायचे असते.
 • वयवारी ची उदाहरणे सोडवण्यासाठी काही स्टेप पूर्ण करायच्या असतात.

Read More:-  All Marathi Grammar – Marathi Vyakaran PDF Download | मराठी व्याकरणाची संपूर्ण सविस्तर माहिती सह

Method Of Solving The Above Examples | वयवारी वरील उदाहरणे सोडवण्या ची पद्धत

 • वयावरील आधारित उदाहरणे सोडवताना दिलेल्या माहिती नुसार स्टेप बाय स्टेप जायचे असते.
 • सगळ्यात अगोदर ज्या व्यक्तीचे आताचे वय काढायचे आहे ते X मानावे.
 • जर एखाद्या व्यक्तीचे वर्तमान वय x असे गृहीत धरत असाल, तर t वर्षांनंतरचे वय (x+t) वर्षे असेल.
 • जर एखाद्या व्यक्तीचे वर्तमान वय x असे गृहीत धरत असाल, तर t वर्षापूर्वीचे वय (x-t) वर्षे असेल.
 • जर वय गुणोत्तराच्या स्वरूपात दिले असेल, उदाहरणार्थ, p:q, तर वय qx आणि px असे मानले जाईल.
 • जर एखाद्या व्यक्तीचे वर्तमान वय x असे गृहीत धरत असाल, तर n च्या पटीने सध्याचे वय (x×n) वर्षे असेल.
 • जर एखाद्या व्यक्तीचे वर्तमान वय x असे गृहीत धरत असाल, तर वयाच्या 1/n हे (x/n) वर्षांच्या बरोबरीचे असेल.
 • एखाद्या व्यक्तीचे वय t1 वर्षाआधी x आहे, आणि t2 वर्षानंतर त्यांचे वय (x+t1+t2) असेल.

Read More:- Bhartacha Bhugol PDF Download | संपूर्ण भारताच्या भूगोल ची सविस्तर माहिती जाणून घ्या | GEOGRAPHY OF INDIA

वयवारी काढण्यासाठीची महत्वाची सूत्रे | Important Formulas For Determining Age

१) जर A आणि B च्या वयाचे गुणोत्तर p:q आहे आणि त्यांच्या वयाची बेरीज t वर्ष आहे, तर

A चे वय = (p×t) ÷ (p+q) वर्ष
B चे वय = (q×t) ÷ (p+q) वर्ष
A आणि B च्या वयातील अंतर = [(p-q) ÷ (p+q) ] × t

२) जर A आणि B च्या वयाचे गुणोत्तर a:b दिले आहे | t वर्षानंतर किंवा वर्षाआधी वयाचे गुणोत्तर c:d होतो. तर

x =(c-d) × (±t) ÷ (ad – bc)

३) जर t वर्षापुर्वी A आणि B चे गुणोत्तर a:b होत जर त्यांची वर्तमान वयाचं गुणोत्तर c:d असेल तर

(ax + t) ÷ (bx + t) = c ÷ d

त्याचवेळी जर t1 वर्षानंतर A आणि B चे गुणोत्तर e:f असेल तर

(ax + t + t1 ) ÷ (bx + t + t1 ) = e ÷ f

Read More:- All E-Balbharti Books PDF Download | महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बालभारती चे सर्व पुस्तके डाउनलोड करा

वयवारी वरील सराव उदाहरणे | Practice Problems on Age

Que.1: सागर आणि राम यांचे सध्याचे वय 3:4 च्या प्रमाणात आहे. 5 वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 2:3 होते. सागर सध्याचे वय किती आहे?

 1. 12 वर्षे
 2. 15 वर्षे
 3. 20 वर्षे
 4. 22 वर्षे

उत्तर: (2) 15 वर्षे

स्पष्टीकरण

 • सागरचे सध्याचे वय 3x मानु
 • राम चे सध्याचे वय 4x मानु
 • 5 वर्षांपूर्वी, सागरचे वय = (3x-५) वर्षे असेल
 • 5 वर्षांपूर्वी, रामचे वय = (4x-5) वर्षे असेल
 • प्रश्नानुसार, (3x-5): (4x-5) = 2:3
 • (3x-5) ÷ (4x-5) = 2/3
 • 3(3x-5) = 2(4x-5)
 • 9x-15 = 8x-10
 • x = 5
 • म्हणून, सागर सध्याचे वय = 3×5 = 15 वर्षे

Que.2: जर किरण आणि विशाल चे एकूण वय अरुण आणि प्रणय च्या एकूण वयापेक्षा 12 वर्षे अधिक असेल. प्रणय किरण पेक्षा किती वर्षांनी लहान आहे?

 1. 11 वर्षे
 2. 13 वर्षे
 3. 15 वर्षे
 4. 12 वर्षे

उत्तर: (4) 12 वर्षे

स्पष्टीकरण

 • किरणांचे वय x मानु
 • विशालचे वय y मानु
 • प्रणय चे वय z मानु
 • मग, प्रश्नानुसार,
 • (x+y) – (y+z) = 12
 • x+y-y-z = 12
 • x-z = 12
 • अशा प्रकारे, प्रणय किरणपेक्षा 12 वर्षांनी लहान आहे

Que.3: वडील आपल्या मुलीच्या दुप्पट वयाचे आहेत. जर 20 वर्षांपूर्वी, वडिलांचे वय मुलीच्या वयाच्या 10 पट असेल तर, वडिलांचे सध्याचे वय किती आहे?

 1. 40 वर्षे
 2. 32 वर्षे
 3. 33 वर्षे
 4. 45 वर्षे

उत्तर: (4) 45 वर्षे

स्पष्टीकरण

 • जर वडिलांचे सध्याचे वय 2x असेल
 • तर, मुलीचे सध्याचे वय = x असेल
 • प्रश्नानुसार,
 • 2x-20 = 10(x-20)
 • 2x-20 = 10x – 200
 • 8x = 180
 • x= 22.5
 • अशा प्रकारे, वडिलांचे सध्याचे वय = 5 × 2 = 45 वर्षे

Read More:- Police Bharti Information In Marathi | महाराष्ट्र पोलिस भरती ची संपूर्ण सविस्तर माहिती जाणून घ्या

Que. अक्षय मोहीतपेक्षा 2 वर्षांनी मोठा आहे जो जितेंद्र पेक्षा दुप्पट आहे. अरुण, मोहित आणि जितेंद्र यांचे एकूण वय 27 असल्यास, मोहित चे वय किती आहे?

 1. 10 वर्षे
 2. 12 वर्षे
 3. 15 वर्षे
 4. 13 वर्षे

उत्तर: (1) 10 वर्षे

स्पष्टीकरण:

 • जितेंद्र सध्याचे वय x मानू
 • म्हणून, मोहितच्या वय = 2x
 • आणि अक्षय सध्याचे वय = 2+2x
 • प्रश्नानुसार,
 • x+2x+2+2x = 27
 • 5x+2 = 27
 • 5x = 25
 • x=5
 • तर, मोहितचे वय = 2×5 = 10 वर्षे

Que.5: रुपाली 60 वर्षांची तर सायली 80 वर्षांची आहे. त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर किती वर्षांपूर्वी 4:6 होते?

 1. 10 वर्षे
 2. 15 वर्षे
 3. 20 वर्षे
 4. 25 वर्षे

उत्तर: (3) 20 वर्षे

स्पष्टीकरण:-

 • आपण x वर्षांपूर्वी गृहीत धरू
 • सध्या रुपाली 60 वर्षांची आहे तर सायली 80 वर्षांची आहे.
 • X वर्षांपूर्वी: रुपालीचे वय = (60-x) आणि सायलीचे वय (80-x)
 • त्यांच्या वयाचे x वर्षांपूर्वीचे गुणोत्तर 4:6 होते
 • (60-x) / (80-x) = 4/6
 • 6 (60-x) = 4 (80-x)
 • 360-6x = 320-4x
 • 6x – 4x = 360 – 320
 • 2x = 40
 • x = 20
 • म्हणून, 20 वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 4:6 होते.

Read More:- Best Books For Arogya Bharti 2023 PDF Download | आरोग्य विभाग भरती चे सर्वोत्तम पुस्तकांची माहिती जाणून घ्या

All Problems On Age In Marathi PDF Download

All Problems On Age in Marathi PDF Download:- आपण ह्या आर्टिकल मध्ये वयवारी वर संपूर्ण माहिती आणि त्याची प्रकार ह्याची संपूर्ण माहिती जाणून घेतली आहे. अनेक विद्यार्थ्याना अधिक माहिती साठी ही पीडीएफ मध्ये संपूर्ण माहिती अभ्यासासाठी पाहिजे असते. त्यांच्यासाठी आम्ही विद्यार्थ्याना समजणे सोपे जावे आणि त्यांना संपूर्ण माहिती ही दुसऱ्यांना शेअर करता यावी म्हणून आम्ही PDF Download करण्यासाठी PDF देत आहोत. तुम्ही वयवारी वर सूत्रे, प्रश्न आणि उत्तरे आणि त्यांची संपूर्ण माहिती खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकतात.

Conclusion Of All Problems On Age In Marathi

All Problems On Age In Marathi:- आपण ह्या आर्टिकल मध्ये वयवारी वर सूत्रे, प्रश्न आणि उत्तरे ह्यांची सविस्तर संपूर्ण माहिती पणे जाणून घेतली आहे. अनेक विद्यार्थ्याना अधिक माहिती साठी ही पीडीएफ मध्ये संपूर्ण माहिती अभ्यासासाठी पाहिजे असते. त्यांच्यासाठी आम्ही विद्यार्थ्याना समजणे सोपे जावे आणि त्यांना संपूर्ण माहिती ही दुसऱ्यांना शेअर करता यावी म्हणून आम्ही PDF Download करण्यासाठी PDF देत आहोत. तुम्ही Problems On Age In Marathi PDF Download आणि त्यांची संपूर्ण माहिती खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकतात.

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages