Advertisement

All Important Panchayati Raj Questions And Answers | पंचायतराज महत्त्वपूर्ण प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे

Panchayat Raj Questions
Table of Contents

All Important Panchayati Raj Questions:- When preparing for competitive exams, Panchayati Raj Questions are in all recruitment exams except MPSC. Panchayatraj has many different parts and questions are asked based on it. Panchayat Raj process and main posts. It’s important to look carefully. When preparing, we need to test our readiness by taking one of these questions. In the competitive examination pattern. To prepare for all these Panchayatraj Important Questions, in today’s post, we will look at the most important Panchayatraj questions that you can download in PDF format.

Important Panchayat Raj Questions And Answers

All Important Panchayatraj Questions :- स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना पंचायतराज आणि त्यांचे कार्य हे MPSC पासून इतर सगळ्याच भरती परीक्षे मध्ये असते पंचायतराज मधील कामे मध्ये अनेक वेगवेगळे भाग आहेत आणि त्यावर आधारित प्रश्न विचारले जातात पंचायतराज त्यांची टोपण नावे त्यांचं कार्य हे .सर्व नीट पाहणे आवश्यक असते.तयारी करत असताना ह्या सर्व प्रकारांमधील एक एक प्रश्न घेऊन आपली तयारी आजमावणे आवश्यक असते. स्पर्धा परीक्षा पॅटर्न मध्ये काही प्रश्न स्वरूप हे ठरलेले असते.

अशाच सगळ्या इतिहासमधील मधील पॅटर्न नुसार येणाऱ्या प्रश्नांची तयारी करण्यासाठी आजच्या या पोस्ट मध्ये आपण अतिसंभाव्य असे प्रश्न All Important Panchayatraj Questions पाहुयात जे तुम्ही PDF स्वरूपात डाउनलोड करू शकता.

Read More- Women’s Law In Marathi | महिलांसाठी आवश्यक कायद्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

All Important Panchayat Raj Questions With Answers

१. जिल्हा नियोजन मंडळाचे सचिव कोण असतात ?

उत्तर : जिल्हाधिकारी

२. महाराष्ट्र पंचायत राजचे जनक कोण आहे.?

उत्तर :वसंतराव नाईक

३. वसंतराव नाईक समिती कधी नेमली गेली होती?

उत्तर :27 जून 1960

४. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ किती असतो ?

उत्तर :5 वर्षे

५. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितेचे पदसिध्द अध्यक्ष कोण असतात ?

उत्तर :जिल्हा परिषद अध्यक्ष

६. कोणत्या संस्थांना ‘लोकशाहीचा पाळणा’ म्हणून ओळखतात ?

उत्तर :स्थानिक स्वराज्य संस्था

७. वसंतराव नाईक समितीने कोणत्या स्तराला सर्वाधिक महत्त्व देण्याची शिफारस केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था वेगळ्या धाटणीची ठरली ?

उत्तर :जिल्हा परिषद

८. ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असावी हे राज्यशासनाच्या वतीने कोण ठरविते ?

उत्तर :जिल्हाधिकारी

९. राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमाची (National Extension Programme) सुरुवात कधी झाली होती ?

उत्तर :2 ऑक्टोबर 1953

१०. वसंतराव नाईक समितीने एकूण किती शिफारसी केल्या होत्या ?

उत्तर :२२६

Read More:- Bharat Chhodo Andolan 1942 PDF |1942 च्या भारत छोडो आंदोलनाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Important Panchayat Raj Questions With Answers

११. ग्रामसेवकाचे वेतन कशातून दिले जाते ?

उत्तर :जिल्हा परिषदेच्या जिल्हानिधी तून

१२. जिल्हा परिषद सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

उत्तर :संबंधित विषय समिती सभापती

१३. ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र कोठे आहेत ?

उत्तर :शिंदेवाही (चंद्रपूर) आणि मांजरी (पुणे)

१४. जिल्हा नियोजन मंडळाचे सचिव कोण असतात ?

उत्तर :जिल्हाधिकारी

१५. जिल्हा परिषदेच्या समित्या कोणत्या आहेत ?

उत्तर :स्थायी, कृषी,समाजकल्याण, शिक्षण, बांधकाम, वित्त, आरोग्य, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, महिला व बालकल्याण, जलसंधारण व पेयजल पुरवठा

१६. बलवंतराय मेहता समितीची केंद्र शासनाने नेमणूक कधी केली?

उत्तर :16 जानेवारी 1957

१७. वसंतराव नाईक त्याकाळी कोणत्या पदावर कार्यरत होते?

उत्तर :महसूल मंत्री

१८, पंचायत समिती उप-सभापती आणि इतर पंचायत समिती सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

उत्तर :पंचायत समिती सभापती

१९. ग्रामपंचायतींचे आरक्षण ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?

उत्तर :जिल्हाधिकारी

२०. पंचायत समिती सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

उत्तर :जिल्हा परिषद अध्यक्ष

२१. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष आणि विषय समितींचे सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

उत्तर :जिल्हा परिषद अध्यक्ष

२२. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

उत्तर :विभागीय आयुक्त

२३, कोण ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो मात्र ग्रामपंचायतीचा नोकर नसतो ?

उत्तर :ग्रामसेवक

२४. ग्रामसेवक कोणाचा नोकर असतो ?

उत्तर :जिल्हा परिषदेचा

२५. बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीवर विचार करून त्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या समितीची नियुक्ती केली होती?

उत्तर :वसंतराव नाईक समिती

Read More:- All Jalsandharan Vibhag Bharti Important Questions And Answers|जलसंधारण विभाग भरती महत्त्वपूर्ण प्रश्न आणि उत्तरांची माहीती

Important Panchayat Raj Questions With Answers

२६. जिल्हा नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष कोण असतात ?

उत्तर: जिल्ह्याचे पालकमंत्री

२७. पंचायत राज व्यवस्थेत एकूण किती स्तर आहेत ?

उत्तर :तीन (ग्रामपंचायत-पंचायत समिती-जिल्हा परिषद)

२८. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ कधी पासून मोजला जातो ?

उत्तर :पहिल्या सभेपासून

२९. सरपंच आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

उत्तर :पंचायत समिती सभापती

३०. महिला सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?

उत्तर :तीन चतुर्थांश (3/4)

Read More:- All District Court  Bharti Important Questions And Answers| जिल्हा न्यायालय भरती साठी महत्त्वपूर्ण प्रश्न आणि उत्तरांची माहीती

Panchayati Raj Question Answer

३१. महाराष्ट्रात पंचायत राजव्यवस्थेचा प्रारंभ कधी झाला ?

उत्तर :1 मे 1962

३२. पुरुष सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?

उत्तर :दोन तृतीयांश (2/3)

३३. ‘महसुली खेड्या’ची व्याख्या कोणत्या कायद्यान्वये करण्यात आली आहे ?

उत्तर :महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,1966

३४. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असते ?

उत्तर :7 ते 17

३५. ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष/पीठासन अधिकारी कोण असतात?

उत्तर :तहसीलदार

३६. उपसरपंच आणि इतर ग्रामपंचायत सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

उत्तर :सरपंच

३७. सरपंच/उपसरपंच यांच्या निवडणूकीबाबतच्या वादावर अंतिम निर्णय कोण घेते ?

उत्तर :विभागीय आयुक्त

३८. ग्रामीण भागात ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून कोण कार्य पाहतो ?

उत्तर :ग्रामसेवक

३९. जिल्हा परिषदेच्या एकूण किती समित्या असतात ?

उत्तर :दहा (स्थायी+9 विषय समित्या)

४०. ग्रामपंचायतीचे कर निश्चित करण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?

उत्तर :राज्यशासनाला

४१. गटविकास अधिकारी कोणत्या खात्याचा अधिकारी आहे ?

उत्तर :ग्रामविकास खाते

४२.सरपंच समितीचा पदसिध्द सचिव म्हणून कोण काम पाहते ?

उत्तर :विस्तार अधिकारी

Read More:- All MPSC Buddhimatta Chachani Questions PDF Download | MPSC बुद्धिमत्ता चाचणी वर आधारित सर्व प्रश्नांची आणि उत्तर माहिती जाणून घ्या

All Important Panchayati Raj Questions And Answers PDF Download

All Important Panchayatraj Questions And Answers PDF Download:- आपण या पोस्ट मध्ये Panchayatraj वर आधारीत भरती परीक्षे यामध्ये विचारले जाणार महत्त्वपूर्ण प्रश्न आणि उत्तरांची माहीती सविस्तर पणे बघितली आहे. ज्या मध्ये तुम्ही कोणत्याही भरती ची तयारी किंवा कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी मदत करेन. यासाठीच या पोस्ट च्या नोट्स तुम्ही काढून घेऊ शकता किंवा त्याचा PDF डाउनलोड करू शकता जे तुम्हाला अभ्यास करताना फायदा चे ठरणार आहेत.

Conclusions

All Important Panchayatraj Questions And Answers PDF Download:- आपण ह्या आर्टिकल मध्ये Panchayatraj भरती महत्त्वपूर्ण प्रश्न आणि उत्तरांची माहिती जाणून घेतली आहे. अनेक जणांना पंचायतराज मधले महत्वाचे भरती महत्त्वपूर्ण प्रश्न आणि उत्तरांची माहिती यांची अधिक माहिती साठी ही पीडीएफ मध्ये संपूर्ण माहिती अभ्यासासाठी पाहिजे असते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आम्ही अश्या लोकांना समजणे सोपे जावे आणि अभ्यास करण्यास उपयुक्त होवे हे प्रश्न देण्यात आले आहे.

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages