Advertisement

Van Rakshak Syllabus And Exam Pattern PDF Download | महाराष्ट्र वन विभाग परीक्षेचे अभ्यासक्रम आणि परीक्षा स्वरूप

Van Rakshak Syllabus And Exam Pattern PDF Download

Van Rakshak Syllabus:- Forest Department 2023 Recruitment has been announced by Maharashtra Government in Forest Department. Accordingly, the recruitment has been announced for 2417 seats. For that application has been invited till 03 July 2023. The application process has been completed on 03 July 2023. After that, every recruiting candidate wants to know Forest Department Recruitment Exam Study Sequence and Exam Pattern. For that, we are going to know the complete information of the forest department in this article. And want to know the format and syllabus of that exam.

Van Rakshak Syllabus 2023

Van Rakshak Syllabus:- महाराष्ट्र सरकार कडून वन विभागा मध्ये वन विभाग 2023 भरती ही जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्या नुसार 2417 जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्या साठी 03 जुलै 2023 पर्यंत अर्ज हे मागवण्यात आलेले आहे. 03 जुलै 2023 रोजी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ही पूर्ण झाली आहे. त्या नंतर प्रत्येक भरती देणाऱ्या उमेदवारला वन विभागा भरती च्या परीक्षेचा अभ्यास क्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप जाणून घ्यायचे आहे. त्या साठी आम्ही ह्या आर्टिकल मध्ये वन विभागाची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत. आणि त्या परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम जाणून घ्यायचे आहे.

Read More:- Vanrakshak Question Paper PDF Download | महाराष्ट्र वनरक्षक मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड

Van Rakshak Bharti 2023 Details

वन विभागा करून नवीन वेग वेगळ्या 2417 जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यामधील पदांची माहिती आपण खाली प्रमाणे जाणून घेणार आहोत.

जाहिरात क्रमांककक्ष 10/3, कक्ष 10/1, कक्ष 10/2, कक्ष 7/1
पदForest Guard (Vanrakshak), Accountant, Surveyor, Stenographer (HG), Stenographer (LG), Junior Engineer (Civil), and Junior Statistical Assistant Posts
एकूण जागा2417 जागा
अर्जाची पद्धतऑनलाईन
वेतनRs.25,500 ते 1,32,300 मासिक वेतन
नौकरी ठिकाणसंपूर्ण महाराष्ट्र
फीGeneral/OBC/EWS: Rs.1000/-  तर SC/ST आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी Rs.900/- तर माजी सैनिकांसाठी कोणतेही फी नाही
परीक्षानंतर कळविण्यात येणार आहे.

Read More:- Free Maha Vanrakshak Online Test 2023 | महाराष्ट्र वनरक्षक ऑनलाइन चाचणी सराव परीक्षा

Van Rakshak Syllabus 2023

  • तलाठी परीक्षे साठी मुख्य 4 सेक्शन विषय आहेत Marathi, English, General Knowledge, Mathematics ज्यावर आधारीत टॉपिक वर प्रश्न विचारले जाणार आहेत.
  • ह्या 4 सेक्शन ची माहिती सविस्तर खालील प्रमाणे.

Van Rakshak Syllabus 2023 – Marathi Subject

ह्या Marathi Subject Syllabus मध्ये तुम्हाला लिंग व त्याचे प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, संधी, समास व त्याचे प्रकार, अलंकारित शब्दरचना, मराठी भाषेतील वाक्यप्रकार, काळ व त्याचे प्रकार, विभक्ती व त्याचे प्रकार, ध्वनिदर्शक शब्द ह्या गोष्टींचा अभ्यास करावा लागेल. वन रक्षक च्या भरती साठी तुम्हाला मराठी भाषा विषया मध्ये तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळवण्याचा एक संधी असते त्यानुसार तुम्ही पैकीचे पैकी मार्क्स मिळवू शकतात. हा विभाग मातृभाषेमध्ये असल्याने सोडवण्यास खूप मदत मिळते.

Sr.Noमराठी ग्रामर
1अलंकारित शब्दरचना
2उभयान्वयी अव्यय
3एकाच शब्दाचे अनेक अर्थ
4काळ व त्याचे प्रकार
5केवलप्रयोगी अव्यय
6क्रियापद
7क्रियाविशेषण अव्यय
8ध्वनिदर्शक शब्द
9नाम
10प्रयोग व त्याचे प्रकार
11मराठी भाषेतील वाक्यप्रकार
12म्हणी व त्यांचे अर्थ
13लिंग व त्याचे प्रकार
14वचन व त्याचे प्रकार
15वाक्य पृथक्करण व त्याचे प्रकार
16वाक्याची रचना व वाक्याचे प्रकार
17विभक्ती व त्याचे प्रकार
18विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार
19विरुद्धर्थी शब्द
20विशेषण
21शब्दयोगी अव्यय
22शब्दसिद्धी व त्याचे प्रकार
23शब्दांचा शक्ती व त्याचे प्रकार
24संधी
25समानार्थी शब्द
26समास व त्याचे प्रकार
27समूहदर्शक शब्द
28सर्वनाम

Van Rakshak Bharti Syllabus 2023 – English Subject

या इंग्रजी विषयाच्या अभ्यासक्रम 2023 मध्ये, तुम्हाला Fill in the blanks (using verbs, preposition, articles etc), Vocabulary, Spellings, Grammar, Sentence Structure, Synonyms, Antonyms इत्यादींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मराठी आणि इंग्रजीसारख्या भाषा विषयात तुम्हाला चांगले गुण मिळवण्याची संधी आहे. भाषा विषय इतर विभागांपेक्षा सोपे आहेत.

Sr.NoEnglish Grammer
1Active & Passive Voice
2Antonyms
3Cloze Test
4Fill in the blanks (using verbs, preposition, articles etc)
5Grammar
6One Word Substitution
7Phrases and Idiomatic use of Words
8Reading Comprehension
9Sentence Completion
10Sentence Correction
11Sentence Rearrangement
12Sentence Structure
13Spellings
14Synonyms
15Vocabulary
16Word Meanings

Read More:- Marathi Mulakshare PDF Download | मराठी मुळाक्षरे आणि त्याची संपूर्ण माहिती

Maharashtra Van Rakshak Syllabus 2023 – General Knowledge

या जनरल नॉलेज विषयाच्या अभ्यासक्रम 2023 मध्ये, तुम्हाला चालू घडामोडी, महाराष्ट्राचा इतिहास, क्रीडा, संगणक जागरूकता, जिल्ह्याचा भूगोल, राष्ट्रीय आणि अंतरराष्ट्रीय बातम्या इत्यादींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला या विषयाचा नीट अभ्यास करणे आवश्यक आहे. हा विषय भाषा विषयापेक्षा कठीण आहे. जर तुम्ही योग्य अभ्यास करत असाल तर तुम्हाला या विषयात सहज चांगले गुण मिळू शकतात.

Sr.NoGeneral Knowledge
1Banking Awareness
2Computer Awareness
3Constitution of India (भारताचे संविधान)
4Current Affairs
5General information of Maharashtra
6General mental ability ( logical reasoning, analytical ability, problem-solving, basic numeracy)
7Geography of District
8History
9Indian state system
10Information and communication technology
11Maharashtra Biodiversity
12Maharashtra Environment
13Maharashtra Environmental balance
14Maharashtra Forest
15Maharashtra Forest Biology
16Maharashtra Geography & History
17Maharashtra history
18Maharashtra Weather
19Maharashtra Wild Life
20Panchayat Raj and local administration
21Remote Sensing, Aerial and drone photography, GIS and it’s application etc
22Social reformers in Maharashtra
23Sports

Read More:- Marathi Grammar – Marathi Vyakaran | मराठी व्याकरणाची संपूर्ण सविस्तर माहिती PDF Download सह

Maharashtra Van Rakshak Syllabus 2023 – Mathematics And Reasoning | General Intelligence Syllabus

या गणित विषयाच्या अभ्यासक्रम २०२३ मध्ये, तुम्हाला चक्रवाढ व्याज, खेळ, नफा-तोटा, वेळ आणि काम, संख्या प्रणाली, टक्केवारी, बुद्धिमत्ता चाचणी, इत्यादींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला या विषयाचा नीट अभ्यास करणे आवश्यक आहे. हा विषय भाषा विषयापेक्षा कठीण आहे. जर तुम्ही नीट अभ्यास करत असाल तर तुम्हाला या विषयात सहज चांगले गुण मिळू शकतात.

Sr.NoGeneral Intelligence Syllabus
1Analogy
2Series Completion
3Verification of truth of the Statement
4Situation Reaction Test
5Direction Sense Test
6Classification
7Data Sufficiency
8Alpha-Numeric Sequence Puzzle
9Puzzle Test
10Blood Relations
11Coding-Decoding
12Assertion and Reasoning
13Arithmetical Reasoning
14Operations of Mathematics
15Venn Diagrams
16Word Sequence
17Missing Characters
18Sequential Output training
19Directions
20Test on Alphabets
21Eligibility Test

ह्या 4 सेक्शन मध्ये संपूर्ण वन रक्षक च्या अभ्यास क्रमाची संपूर्ण माहिती आपण जाणून घेतली आहे.

Read More:- Paribhasik Shabda Marathi PDF Download | पारिभाषिक शब्द मराठी ची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Maharashtra Van Rakshak Exam Pattern

  • सिलॅबस मध्ये दिलेल्या माहिती प्रमाने या परीक्षे साठी ०४ मुख्य विषय आहेत आणि यावर आधारीत प्रश्न विचारले जातात.
  • परीक्षे ची पात्रता पदवी प्रमाणपत्र असल्या मुले विचारले जाणार प्रश्न सुद्धा याच स्तरावरचे असतात.
  • मराठी भाषे चे प्रश्न मुख्य व्याकरण वर आधारित असून ते १२ वि पर्यंतच च्या लेवल चे असतात.
  • परीक्षा एकूण 120 मार्क्स ची असून MCQ ऑनलाईन पद्धतीने घेतली जाते.
  • प्रत्येक प्रश्नाला 1 मार्क्स असून एकूण प्रश्न 120 असतात.
विषयप्रश्नमार्क्स
Marathi3030
English3030
General Knowledge3030
General Intelligence Syllabus3030
एकूण120120

Read More:- ALL Talathi Bharti Question Papers With Answers PDF Download | तलाठी भरती च्या मागील वर्षीच्या सर्व प्रश्नपत्रिका डाउनलोड

Maha Vanrakshak Online Test 2023

महाराष्ट्र वनरक्षक भरतो २०२३ ऑनलाइन चाचणी 2023:- महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडून नवीन भरती 2023 जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडून नवीन 2417 जागांसाठी मेगा भरती जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडून जाहीर केलेल्या भरती साठी अनेक शकडो उमेदवारांनी अर्ज केला आहे. त्या उमेदवारांना ऑनलाइन महा फॉरेस्ट वनरक्षक टेस्ट देण्याची आणि प्रॅक्टिस करण्याची गरज असते. त्या उमेदवारांसाठी आम्ही ह्या आर्टिकल मध्ये ऑनलाइन टेस्ट घेऊन आलो आहे. त्या ऑनलाइन टेस्ट एक्झॅम देऊन तुम्ही भरती ची चांगली तयारी करू शकतात.

Van Rakshak Syllabus And Exam Pattern PDF Download

Maharashtra Van Rakshak Syllabus And Exam Pattern PDF Download:- आपण ह्या आर्टिकल मध्ये महाराष्ट्र वन रक्षक परीक्षेचे स्वरूप आणि त्याचे अभ्यास क्रम ची संपूर्ण माहिती आणि संपूर्ण माहिती जाणून घेतली आहे. अनेक विद्यार्थ्याना अधिक माहिती साठी ही पीडीएफ मध्ये संपूर्ण माहिती अभ्यासासाठी पाहिजे असते. त्यांच्यासाठी आम्ही विद्यार्थ्याना समजणे सोपे जावे आणि त्यांना संपूर्ण माहिती ही दुसऱ्यांना शेअर करता यावी म्हणून आम्ही PDF Download करण्यासाठी PDF देत आहोत. तुम्ही Van Rakshak Syllabus And Exam Pattern PDF आणि त्यांची संपूर्ण माहिती खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकतात.

Conclusion

आपण या पोस्ट मध्ये आपण Van Rakshak Syllabus And Exam Pattern ह्यांची संपूर्ण माहिती सविस्तर बघितली आहे. आपण ह्या आर्टिकल मध्ये आपण van rakshak syllabus 2023, van rakshak exam pattern, van rakshak, van rakshak paper, van rakshak bharti हे बघितले आहे. ज्या मध्ये तुम्ही कोणत्याही भरती ची तयारी किंवा कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी मदत करेन. यासाठीच या पोस्ट च्या नोट्स तुम्ही काढून घेऊ शकता किंवा त्याचा PDF डाउनलोड करू शकता जे तुम्हाला अभ्यास करताना उपयुक्त ठरेल.

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages