Advertisement

Maharashtra Nagar Parishad Syllabus 2023 & Exam Pattern PDF Download

Maharashtra Nagar Parishad Syllabus And Exam Pattern

Maharashtra Nagar Parishad Syllabus 2023:- Official advertisement for Maharashtra Nagar Parishad Recruitment 2023 has been published. Online applications can be made till 20th August 2023 for Group C Cadre (Category A, B, C) – Civil Engineer, Electrical Engineer, Computer Engineer. , Sewerage & Sanitation Engineer, Accountant/ Auditor, Tax Assessment & Administrative Officer, Fire Officer, and Sanitation Inspector are going to be directly recruited for various posts.

Maharashtra Nagar Parishad Syllabus 2023

Maharashtra Nagar parishad Syllabus 2023:– महाराष्ट्र नगरपरिषद भरती २०२३ साठी अधिकृत जाहिरात जाहीर झालेली असून.२० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज केले जाऊ शकतात या भरती मध्ये Group C Cadre (Category A, B, C) – Civil Engineer, Electrical Engineer, Computer Engineer, Sewerage & Sanitation Engineer, Accountant/ Auditor, Tax Assessment & Administrative Officer, Fire Officer and Sanitation Inspector अशा विविध जागांची सरळ सेवा भरती केली जाणार आहेत.

नगर परिषद भरती साठी ऑनलाईन लेखी परीक्षा घेतली जाणार असून त्या साथीचे विषय तसेच अधिकृत Maharashtra Nagar Parishad Syllabus 2023 & Exam Pattern PDF Download सुद्धा जाहीर करण्यात आला आहे.परीक्षे ची तयारी करण्या अगोदर हि माहिती नीट पाहणे आवश्यक आहे या साठीच आजच्या या पोस्ट मध्ये आपण Maharashtra Nagar Palika Syllabus And Exam Pattern 2023 पाहुयात.

Read More:- All ZP Maharashtra Required Document Lists 2023 | जिल्हा परीषद भरती साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रांची यादी

महाराष्ट्र नगरपरिषद भरती 2023 पदे | Maharashtra Nagar Parishad Posts

सेवा पदाचे नाव (Group C Cadre (Category A, B, C) 
Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Civil) – Group C (स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा)
Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Electrical) – Group C (विद्युत अभियांत्रिकी सेवा)
Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Computer) – Group C (संगणक अभियांत्रिकी सेवा)
Maharashtra Nagar Parishad Water Supply, Sewerage and Sanitation Engineering (अभियांत्रिकी सेवा (पाणीपुरवढा व जलनिःसारण)
Maharashtra Nagar Parishad Audit and Accounts Department – Group C (लेखापरीक्षण व लेखा विभाग)
Maharashtra Nagar Parishad Administrative Services and Tax Assessment – Group C (प्रशासकीय सेवा व कर निर्धारण)
Maharashtra Nagar Parishad Fire Service – Group C (अग्निशमन सेवा)
Maharashtra Nagar Parishad Sanitary Inspector Service – Group C (स्वच्छता निरीक्षक सेवा)

Read More:- Sam Sankhya PDF Download | Even Numbers In Marathi | सम संख्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Maharashtra Nagar Palika Exam Pattern 2023

महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संचालनालय कडून जे परीक्षा स्वरूप Exam Pattern जाहीर करण्यात आलेलं आहे त्या नुसार पेपर १ आणि पेपर २ असे पेपर असणार आहेत.या मध्ये पेपर १ साठी Marathi, English, General Knowledge, and General Aptitude असे विषय असतील तर पेपर २ मध्ये निवडलेल्या पदाच्या विषयाशी निगडित प्रश्न असतील.संपूर्ण परीक्षा स्वरूप पुढीलप्रमाणे.

पेपर विषय एकूण प्रश्न गुण काठिण्य पातळी भाषा वेळ
पेपर १Marathi1530बारावी मराठी
English1530बारावी English70 Min
General Knowledge1530पदवी मराठी / English
General Aptitude 1530पदवी मराठी / English
एकूण 60120
पेपर २Subject Related Knowledge4080पदवी मराठी / English50 Min
दोन्ही मिळून 100200120 Min
 • या परीक्षे मध्ये पेपर १ साठी ७० मिनिट तर पेपर २ साठी ५० मिनिट असा एकूण १२० मिनिटाचा वेळ आहे.
 • या मध्ये MCQ आधारित प्रश्न असून प्रत्येक प्रश्नासाठी ४ पर्याय असणार आहेत.
 • अचूक उत्तरास २ गुण असून चुकीच्या उत्तरासाठी एक चतुर्थांश (1/4) Negative Marking असणार आहे..

Read More:- Marathi Padhe PDF Download | 1 ते 50 मराठी पाढे ची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Maharashtra Nagar Parishad Syllabus 2023

महाराष्ट्र नगर परिषद भरती परीक्षा ची तयारी साठी पेपर १ आणि पेपर २ चा विस्तारित सिलॅबस विषयानुसार पाहणे आवश्यक आहे.पेपर १ साठी एकूण ४ विषय आहेत मराठी ,इंग्रजी,सामान्य ज्ञान आणि बौद्धिक चाचणी, तर पेपर २ साठी निवडलेल्या विषय नुसार अभ्यास क्रम आहे.

Maharashtra Nagar Parishad Syllabus : Paper 1

Marathi | मराठी विषय

 • मराठी व्याकरण
 • वाक्यरचना
 • म्हणी आणि वाक्प्रचार
 • शब्दसंग्रह
 • उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे

English

 • Grammar
 • letter writing
 • Use of Idioms and Phrases & their Meaning and comprehension of the passage.
 • Sentence Structure
 • Common Vocabulary

General Knowledge | सामान्य ज्ञान

 • भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास
 • भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा भूगोल
 • महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था
 • भारतीय आयात निर्यात
 • राष्ट्रीय विकासामध्ये सरकारी आणि ग्रामीण बँकांची भूमिका.
 • शासकीय अर्थव्यस्था :अर्थसंकल्प लेखापरीक्षण
 • किमती वाढ व चलन वाढ करणे आणि उपाय.
 • भारतीय राज्य घटनेचा प्राथमिक अभ्यास.
 • संसद आणि राज्य विधान मंडळ.
 • राज्य व्यवस्थापन ग्रामीण आणि शहरी प्रशासन
 • भारतीय आणि जगामधील चालू घडामोडी
 • मानवी विकास आणि पर्यावरण
 • पर्यावरण पूरक विकास
 • नेसर्गिक साधन संपत्तीचे संधारण.
 • विविध प्रकारची प्रदूषण आणि पर्यावरणीय आपत्ती.

General Aptitude | बौद्धिक चाचणी

 • वैचारिक कल्पना शक्ती अजमावानरे प्रश्न.
 • अंक गणित -बेरीज ,वजाबाकी ,गुणाकार ,भागाकार ,दशांश,अपूर्णांक ,टक्केवारी इद्यादी.

Read More:- Sant Namdev Information In Marathi | संत नामदेवांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Maharashtra Nagar Parishad Syllabus: Paper 2

Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services – Civil

 • Engineering Mechanics
 • Theory of Structures
 • Design of Reinforced Concrete Structure
 • Fluid Mechanics
 • Engineering Hydrology
 • Environmental Engineering
 • Applied Mathematics
 • Construction Planning and Management
 • Structural Analysis
 • Surveying
 • Estimating, Costing, and Valuation
 • Geo-Technical Engineering
 • Highway Engineering
 • Bridge Engineering
 • Building Construction & Materials
 • Strength of Materials
 • Steel Structures

Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Electrical)

 • Elements of Electrical Engineering
 • Basic Computer Engineering
 • Electrical Engineering Test
 • Applied Mathematics
 • Elements of Mechanical Engineering

Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Computer)

 • Discrete Mathematics
 • Statistics
 • Uses of maps and field surveys
 • Basic Computer Engineering
 • Programming with C,C++ and Java
 • Digital Logic, Computer Organization and Architecture and IOT
 • Data Structures and Algorithms
 • Operating Systems
 • Databases Management Systems
 • Computer Networks and Security
 • Software Engineering and Project Management
 • Web Technology, E-commerce, and mobility
 • Emerging Technologies

Maharashtra Nagar Parishad Water Supply, Sewerage, and Sanitation Engineering

 • Engineering Mechanics
 • Applied Mathematics
 • Applied Thermodynamics
 • Fluid Mechanics and Turbomachinery –
 • Refrigeration and Air Conditioning.
 • Internal Combustion Engine
 • Power Plant Engineering
 • Renewable Energy Sources
 • Strength of Materials
 • Theory of Machines and Vibration
 • Design of Machine Elements
 • Materials Technology
 • Water Sources, water quality –
 • Wastewater-
 • Air pollution fundamentals –
 • Solid waste-
 • Environmental Engineering

Maharashtra Nagar Parishad Audit and Accounts Department

 • Accounting
 • Business Laws
 • Company Law
 • Cost Accounting
 • Financial Management
 • Income-tax
 • Auditing and Assurance
 • Information Technology
 • Double Entry System & Single Entry System of Accounting
 • Accounting of Not-for-Profit Organizations
 • Bank Reconciliation Statement preparation
 • Depreciation Accounting
 • Preparation of Accounting Documents
 • Goods and Service Tax Act 2017
 • Business Ethics and communication

Maharashtra Municipal Council Tax Assessment and Administrative Services

 • History of Maharashtra
 • District Administration, Rural and Urban
 • Indian Political System
 • Administrative Law
 • The Prevention of Corruption Act
 • The Maharashtra Right to Public Services Act
 • Right to Information Act
 • Economic Reforms and Related Acts New economic reforms policy
 • Computer and Information Technology
 • Geography of Maharashtra
 • Indian Constitution
 • Labour Welfare
 • Human Settlements
 • Local Government (Maharashtra)
 • The Electoral Process
 • Tourism
 • Public Finance
 • Judicial System

Read More:- 300+ GK Questions In Marathi PDF Download | सामान्य ज्ञान प्रश्न आणि त्यांच्या उत्तरांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Municipal Engineering Service – Fire Fighting

 • Discipline
 • Electricity
 • Fire Prevention Inspection Procedure
 • Hose
 • Fire Service Communication
 • Explosive
 • Hydraulics
 • The Maharashtra Fire Prevention and Life Safty Measure Rules 2009 with updated Amendment
 • Water & Water Relay
 • Water Tender
 • Fire Prevention & Fire Protection
 • Maintenance of Equipment & Appliances
 • The Maharashtra Fire Prevention and Life Safty Measure Act 2006 with updated Amendment
 • Small Gears
 • Special Services
 • Storage of Hazardous Goods
 • Practical Firemanship
 • Rural & Forest Fire
 • Fire Protection Survey – Norms for Establishment of Fire Station
 • Physics & Chemistry for Combustion
 • Fixed Fire Fighting Installation
 • Foam & Foam Making Equipment
 • Fire Hazards in Special Risks Areas & Fire Protection
 • Gas, Fires
 • Hose Fittings
 • Internal Combustion Engines
 • Ladders
 • Pumps
 • Investigation of Fire
 • Hydrants & Water Supply
 • Plan Reading
 • Resuscitation
 • Special Appliances
 • Salvade
 • Air-Conditioning & Refrigeration
 • Breathing Apparatus
 • Building Construction & Structural Fire Protection
 • Fire Extinguishers
 • Fire Service Administration
 • First Aid & Ambulance Aid

Read More:- Bharat Ratna Award List PDF Download | भारत रत्न पुरस्कार मिळालेले व्यक्तींची संपूर्ण यादी आणि माहिती जाणून घ्या

Maharashtra Nagar Parishad Sanitary Inspector Service

 • Sanitation Management
 • Knowledge of Civil Administration in Maharashtra
 • Public Health
 • Environment

Read More:- All Dinvishesh PDF Download | दिनविशेष 2023 ची संपूर्ण माहिती | Aajcha Dinvishesh

Maharashtra Nagar Parishad Syllabus & Exam Pattern 2023 PDF Download

महाराष्ट्र नगर परीषद सिलेबस आणि एक्झॅम पॅटर्न:- आपण ह्या आर्टिकल मध्ये सम संख्या आणि त्यांची सविस्तर पणे माहिती जाणून घेतली आहे. अनेक जणांना अधिक माहिती साठी ही पीडीएफ मध्ये संपूर्ण माहिती अभ्यासासाठी पाहिजे असते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आम्ही अश्या लोकांना समजणे सोपे जावे आणि त्यांना संपूर्ण माहिती ही दुसऱ्यांना शेअर करता यावी म्हणून आम्ही Maharashtra Nagar Parishad Syllabus & Exam Pattern PDF Download  करण्यासाठी PDF देत आहोत. तुम्ही Nagar Parishad Bharti Syllabus आणि त्यांची संपूर्ण माहिती खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकतात.

Conclusion

आपण या पोस्ट मध्ये आपण महाराष्ट्र नगर परीषद सिलेबस आणि एक्झॅम पॅटर्न ची संपूर्ण माहिती सविस्तर बघितली आहे. आपण ह्या आर्टिकल मध्ये आपण Nagar Parishad Bharti Syllabus And Exam Pattern हे बघितले आहे. ज्या मध्ये तुम्ही कोणत्याही भरती ची तयारी किंवा कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी मदत करेन. यासाठीच या पोस्ट च्या नोट्स तुम्ही काढून घेऊ शकता किंवा त्याचा PDF डाउनलोड करू शकता जे तुम्हाला अभ्यास करताना फायदा चे ठरणार आहेत.

FAQ Frequently Asked Questions For Maharashtra Nagar Parishad Syllabus And Exam Pattern

Q1. महाराष्ट्र नगरपरिषद भरती मध्ये निगेटिव्ह मार्किंग आहे का?

Ans:- हो या महाराष्ट्र नगरपरिषद सरळ सेवा भरती मध्ये प्रत्येक चुकीच्या उत्तरास एक चतुर्थांश (1/4) Negative Marking असणार आहे..

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages