Advertisement

All 2000+Virudharthi Shabd In Marathi PDF Download | मराठी विरुद्धार्थी शब्द (Opposite words)

Virudharthi Shabd In Marathi
Table of Contents

Virudharthi Shabd In Marathi:- Antonyms in Marathi are words that mean the opposite of the word we use. While preparing for the competitive exam, Marathi virudharthi Shabd questions are asked on this in almost all the exams. Due to this reason, it is very important to understand the information without just reading it. It is necessary to understand the different types of words in it.

Virudharthi Shabd In Marathi

Virudharthi Shabd In Marathi – विरुद्धार्थी शब्द म्हणजेच इंग्लिश मध्ये Antonyms हे शब्द आपण वापरलेल्या शब्दाच्या विरुद्ध अर्थाचा शब्द दर्शवतात. स्पर्धा परीक्षा तयारी करताना जवळ जवळ सर्वच परीक्षांमध्ये यावर प्रश्न विचारले जातात .याच कारणामुळे ह्याची माहिती नुसती वाचून न काढता ती समजून घेणे खूपच महतवाचा ठरत या मध्ये असलेले शब्दांचे विविध प्रकार समजून घेणे गरजेचं आहे.

Read More:- Vasudev Balwant Phadke Information In Marathi PDF Download। वासुदेव बळवंत फडके बद्दल सर्व माहिती

Types Of Virudharthi Shabd In Marathi- विरुद्धार्थी शब्दांचे प्रकार

 • ना उपसर्ग लावून तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द :- ह्या प्रकारा मध्ये शब्द हा साधारण असतो पण विरुद्धार्थी शब्दांमध्ये ना हा उपसर्ग लागतो. उदाहरणार्थ :- खुश ×नाखूष असे.
 • अनियमित विरुद्धार्थी शब्द :- या प्रकारामध्ये दुसऱ्या शब्दामध्ये नियमित पणा नसतो पण अर्थ त्या वाक्यांच्या उलट तयार होतो. उदाहरणार्थ :- उधल्या×कंजूस
 • एका पेक्षा अधिक उपसर्ग लावून तयार झालेले :- हिथे पहिल्या शब्दानंतर दुसऱ्या विरुद्ध शब्दाला एका पेक्षा जास्त उपसर्ग लावले जातात. उदाहरणार्थ:सजीव×निर्जीव
 • गैर किंवा बिन हा उपसर्ग लागून तयार झालेले शब्द :- हिथे सुद्धा गैर किंवा बिन हे उपसर्ग शब्दामध्ये जोडले जातात उदाहरणार्थ :- सोय×गैरसोय आणि चूक×बिनचूक
 • अ उपसर्ग लागून तयार झालेले शब्द :- हिथे पहिल्या वाक्यांनंतर विरुद्ध शब्द दर्शवण्यासाठी अ हा उपसर्ग लावला जातो. उदाहरणार्थ :- समर्थ×असमर्थ
 • अन उपसर्ग लावून तयार झालेले शब्द :-विरुद्ध शब्दामध्ये सरळ अन जोडून शब्दाचा अर्थ उलट केला जातो जातो. उदाहरणार्थ:उदार×अनुदार
 • नि आणि हे असे उपसर्ग लागलेले शब्द :- काही शब्द ना विरुद्ध अर्थ देण्यासाठी नि किंवा हे जोडले जाते उदाहरणार्थ:स्वार्थी×नि:स्वार्थी

2000+Virudharthi Shabd In Marathi | 2000+ विरुद्धार्थी शब्द मराठी

मराठी शब्दकोशातील सर्व शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द शिकणे एखाद्या व्यक्तीसाठी “विपरीत शब्द” हा विषय विस्तृत आणि अशक्य आहे. तसेच, असे अनेक विरुद्धार्थी शब्द आहेत जे आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात वापरतो परंतु आपल्यापैकी काहींना इतर अनेक शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द माहित नसतील. तुमच्या संदर्भासाठी, आम्ही या लेखात 2000+ विरुद्धार्थी शब्द तयार केले आहेत, वाचा आणि काही नवीन शब्द त्यांच्या विरुद्ध अर्थांसह समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.

या लेखाद्वारे, तुम्ही इंग्रजी व्याकरणात वापरलेले अनेक विरुद्धार्थी शब्द शिकण्यास सक्षम असाल आणि यामुळे तुमचा शब्दसंग्रह निश्चितपणे वाढेल, विशेषत: जेव्हा तुम्ही बँक परीक्षा, एसएससी परीक्षा, यूपीएससी आणि इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असाल जिथे तुम्हाला मराठी विषयाची तयारी करावी लागेल. .

 • रुंद×अरुंद
 • व्यवस्थित×अव्यवस्थित
 • सहकार×असहकार
 • अनुरूप×विजोड
 • अमृत×विष
 • आरंभ×अखेर, शेवट
 • आसक्ती×विसक्ती
 • लक्ष×दुर्लक्ष
 • इकडे×तिकडे
 • उष्ण×थंड,शीतल
 • कडक×नरम
 • खोल×उथळ
 • गुरू×शिष्य
 • गुळगुळीत×खडबडीत,खरखरीत
 • ज्येष्ठ×कनिष्ठ
 • घट्ट×सैल
 • धीट×भित्रा
 • दुरूस्त×नादुरुस्त
 • तेजी×मंदी
 • नवा×जुना
 • प्रचंड×चिमुकले
 • भरती×ओहोटी
 • मान×अपमान
 • लघु×विशाल,गुरू
 • वडिलार्जित×स्वकष्टार्जित
 • वैयक्तिक×सार्वजनिक
 • शूर,धाडशी× भित्रा
 • मर्त्य×अमर
 • आसक्त×अनासक्त
 • म्हातारा x तरुण
 • नेता x अनुयायी
 • इलाज×नाईलाज
 • अचलर x चल
 • सोय×गैरसोय
 • शिस्त×गैरशिस्त
 • कायदेशीर×बेकायदेशीर
 • धनवान×निर्धन
 • स्वार्थी×नि:स्वार्थी
 • समोर×मागे
 • स्वस्त×महाग
 • स्थूल×सुक्ष्म
 • उन्नती×अवनती
 • सुबोध×दुर्बोध
 • स्वाधीन×पराधीन
 • स्वदेश×परदेश
 • वेगातार x हळूहळू
 • मान्य x अमान्य
 • अचल x चल
 • सूर्योदय×सूर्यास्त
 • सुपीक×नापीक
 • सद्गुण×दुर्गुण
 • शाश्वत×अशाश्वत, क्षणभंगुर
 • वर× अधू
 • विस्मरणीय×अविस्मरणीय
 • विजय×पराजय
 • सचेतन×अचेतन
 • सत्य×असत्य
 • सहेतुक×निर्हेतुक
 • सुख×दु:ख
 • सुबक×बेढब
 • सुसंगत×विसंगत
 • सुसह्य×असह्य
 • हजर×गैरहजर
 • माय x बाप
 • थोरला x धाकटा
 • इथली x तिथली
 • इमानी x बेइमानी
 • आंधळा×डोळस
 • आयात×निर्यात
 • आशीर्वाद×शाप
 • उगवतो×मालवतो
 • उधल्या×कंजूस
 • कठोर×मृदू
 • कोरडे×ओले
 • कबूल×नाकबूल
 • काळोख×प्रकाश
 • कर्णमधुर×कर्णकटु
 • कोवळे×जून,राठ
 • कृत्रिम×नैसर्गिक
 • कृपा×अवकृपा
 • कळत×नकळत
 • आळशी×उद्योगी
 • आवश्यक×अनावश्यक
 • आशीर्वाद × शाप
 • इच्छा×अनिच्छा
 • इहलौकीक×पारलौकिक
 • आघाडी×पिछाडी
 • आदर×अनादर
 • आनंद×दु:ख
 • अत्यावश्यक×अनावश्यक
 • अलीकडे×पलिकडे
 • अवधान×अनवधान
 • आधार×निराधार
 • आग्रह×अनाग्रह
 • आवक×जावक
 • आवडता×नावडता
 • उंच×ठेंगू, बुटका,सखोल
 • उत्तीर्ण×अनुत्तीर्ण
 • उदार×कृपन, कंजूष
 • उपद्रवी×निरुपद्रवी
 • कच्चा×पक्का
 • कठीण×मऊ,कोमल
 •  मंजुळ x कर्कश
 •  माता x पिता
 • हिंसा×अहिंसा
 • हुशार×मठ्ठ
 • अल्लड x पोक्त
 • मिटलेले x उघडलेले
 • अडाणी x शहाणा
 • अळणी×खारट
 • अंथरूण×पांघरूण
 • अनुभवी×अननुभवी
 • अर्थपूर्ण×निरर्थक
 • अध्ययन×अध्यापन
 • अतिवृष्टी×अनावृष्टी
 • अजरामर× नाशिवंत
 • अंधार×उजेड
 • अवजड×हलके
 • अवखळ×गंभीर
 • आत×बाहेर
 • आवड×नावड
 • आसक्त×अनासक्त
 • उत्कृष्ट×निकृष्ट
 • उत्साही×निरुत्साही

Read More:- Lokmanya Tilak Information In Marathi PDF – लोकमान्य टिळकांबद्दल संपूर्ण माहिती

Antonyms Marathi – विरुद्धार्थी शब्द मराठी

Antonyms Marathi – विरुद्धार्थी शब्द मराठी :- मराठी मध्ये भरपूर असे विरुद्धार्थी शब्द आहे की ते ज्यांचा विरुद्धार्थी मराठी शब्द तयार होतात. सगळ्या विदयार्थीच्या संदर्भासाठी,आम्ही या लेखात 2000+ विरुद्धार्थी शब्द तयार केले आहेत, वाचा आणि काही नवीन शब्द त्यांच्या विरुद्ध अर्थांसह समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.

 • उलटा×सुलट
 • ओली ×कोरडी,सुकी
 • कल्याण×कल्याण
 • किमान×कमाल
 • कुशल×अकुशल
 • कौतुक×निंदा
 • कृतज्ञ×कृतघ्न
 • कृश×स्थूल
 • खरेदी×विक्री
 • खुश×नाखूश, नाराज
 • गतकाल×भविष्यकाल
 • गुणी×अवगुणी
 • ग्रामिन×नागरी,शहरी
 • घट्ट×सैल,पातळ
 • चपळ×मंद
 • चढण×उतरण
 • जबाबदार×बेजबाबदार
 • जमा×खर्च
 • जन्म×मृत्यू
 • ताजे×शिळे
 • तिक्ष्ण×बोथट
 • थोर×सान,लहान
 • हळू×जलद
 • हसणे×रडणे
 • हार×जीत
 • हर्ष×खेद
 • होकार×नकार
 • धूत x भोळा
 • धीट x भित्रा
 • आवृत्त×अनावृत्त
 • आस×ओढ
 • आस्था×अनास्था
 • इमाणी×बेईमानी
 • उच्च×नीच
 • उत्कर्ष×अपकर्ष
 • उपयोगी×निरुपयोगी
 • उपाय×निरुपाय
 • ऐश्चिक×अनैच्छीक
 • काळा×पांढरा
 • क्षम्य×अक्षम्य
 • खंडन×मंडन
 • खिन्न×प्रसन्न,आनंदी
 • गुण×अवगुण
 • गुलाम×मालक
 • जलद×साबकाश
 • जळणे×विझने
 • ज्ञात×अज्ञात
 • टंचाई×विपुलता
 • टिकाऊ×कमकुवत
 • थोर×लहान
 • थोर×लहान
 • थोरला×धाकटा
 • दिवस×रात्र
 • दीर्घ×रस्व
 • दुष्ट×सुष्ट
 • दूर×जवळ
 • दृश्य×अदृश्य
 • दोष×गुण
 • धिटाई×भित्रेपणा
 • नंतर×आधी
 • नफा×तोटा
 • नशीबवान×कमनशिबी
 • नाशवंत×अविनाशी
 • नित्य×अनित्य
 • निर्मळ×मळका
 • निश्चित×अनिश्चित
 • नीती×अनीती
 • न्याय×अन्याय
 • पांढरा ×काळा
 • पगारी×बिनपगारी
 • पराजित×अपराजित
 • पलीकडे×अलीकडे
 • पापी×निष्पाप
 • पारदर्शक×अपारदर्शक
 • पुरोगामी×कर्मठ, प्रतिगामी
 • प्रखर×सौम्य
 • प्रगती×अधोगती
 • प्रसिद्ध×अप्रसिद्ध
 • प्राचीन×अर्वाचीन
 • प्रामाणिक×अप्रामाणिक
 • प्रारंभ×अखेर,शेवट
 • प्रिय×अप्रिय
 • बिकट×सुलभ
 • भाग्यवान×दुर्भागी,अभागी
 • भाग्यवान×भाग्यहीन
 • भोळा×लबाड
 • मंजुळ×कर्कश
 • मंद×जलद
 • मनोरंजक×कंटाळवाणे
 • माजी×आजी
 • माथा×पायथा
 • मालक×नोकर
 • मान×अवमान
 • माहेर×सासर
 • मित्र×शत्रू
 • मूर्त×अमूर्त
 • मोकळे×बंदिस्त
 • यशस्वी×अयशस्वी
 • योग्य×अयोग्य
 • योग्य×अयोग्य

Read More:- Maharashtatil Sanctuaries And Rashtriya Udyane |महाराष्ट्रातील अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने

Virudharthi Shabd List – विरुद्धार्थी शब्दांची यादी

Virudharthi Shabd List – विरुद्धार्थी शब्दांची यादी :- विरुद्धार्थी शब्दांची यादी ही स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. ह्या शब्दांच्या मदतीने विदयार्थी साठी आपल्या परीक्षेसाठी चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करू शकतात.

 • रनशूर×राभिरु
 • रागीट×प्रेमळ
 • सशक्त×अशक्त
 • साकार×निराकार
 • साधारण×असाधारण
 • साध्य×असाध्य
 • सामन्य×असामान्य
 • साक्षर×निरक्षर
 • सावध×बेसावध
 • सुगंध×दुर्गंध
 • सुगम×दुर्गम
 • सुजाण×अजाण
 • सुदैवी×दुर्दैवी
 • सुयश×अपयश
 • सुरस×निरस
 • सुलक्षणी×अवलक्षणी
 • सुविख्यात×सुविख्यात
 • सुशिक्षित×अशिक्षित
 • सुस्थिर×अस्थिर
 • स्मरण×विस्मरण
 • स्वकीय ×परकीय
 • स्वतंत्र×परतंत्र
 • स्वर्ग×नरक
 • स्वस्त×महाग
 • स्वस्थ×अस्वस्थ
 • स्वातंत्र्य×पारतंत्र्य
 • स्वावलंबी×परावलंबी
 • हिशेब×बेहिशेब
 • स्वाभिमानी×लाचार
 • संशय×खात्री
 • सकर्मक×अकर्मक
 • सकाळ×संध्याकाळ
 • सजातीय×विजातीय
 • सज्जन×दुर्जन
 • सदय×निर्दय
 • सदाचार×अनाचार
 • सनातनी×सुधारक
 • सन्मान×अपमान
 • सन्मार्ग×कुमार्ग
 • सफल×असफल
 • सबला×अबला
 • सभ्य×असभ्य
 • सम×विषम
 • आरोहण×अवरोहन
 • आरोग्य×अनारोग्य
 • आमंत्रित×आगंतुक
 • उताणा×पालथा
 • उत्कर्ष×अपकर्ष, ऱ्हास
 • उदघाटन×समारोप
 • उपकार×अपकार
 • ओला×कोरडा
 • कडू×गोड
 • कबूल×नाकबूल
 • खोल×उथळ
 • गच्च×सैल,विरळ
 • गरीब×श्रीमंत
 • ग्राह्य×त्याज्य
 • चढाई×माघार
 • चांगले×वाईट
 • चोर×साव
 • तारक×मारक
 • नशीबवान×कमनशिबी
 • नि:शस्त्र×सशस्त्र
 • नियंत्रित×अनियंत्रित
 • निर्भय×भित्रा
 • नीटनेटका×गबाळया
 • पवित्र×अपवित्र
 • पहिला×शेवटचा
 • पारंपरिक×आधुनिक
 • पुढारी×अनुयायी
 • पूर्णांक×अपूर्णांक
 • पूर्व×पश्चिम
 • पूर्वी×हल्ली
 • पौर्वोत्य×पाश्चिमात्य
 • प्रसरण×आकुंचन
 • प्रेम×द्वेष
 • फिकट×भडक
 • प्रसन्न×अप्रसन्न,खिन्न
 • प्रशस्त×अप्रशस्त
 • प्रमाण×अप्रमान
 • प्रत्यक्ष×अप्रत्यक्ष
 • प्रकट×अप्रकट
 • राकट×नाजुक
 • राजमार्ग×आदमार्ग
 • रागीट×शांत,प्रेमळ
 • रडू×हसू
 • रसिक×अरसिक
 • स्पृश्य×अस्पृश्य
 • स्वच्छ×अस्वच्छ
 • स्पष्ट×अस्पष्टगिर्हाईक×विक्रेता
 • स्थिर×अस्थीर
 • उजेड x काळोख
 • उदासवाणा x उल्हासित
 • अटक×सुटका
 • अटक×सुटका
 • अपराधी×निरपराधी
 • अपेक्षित×अनपेक्षित
 • अवघड×सोपे
 • असो×नसो
 • गिर्हाईक×विक्रेता
 • गंभीर×अवखळ
 • गमन×आगमन
 • जहाल×मवाळ
 • जागृत×निद्रिस्त, निद्रित
 • थंडी×उष्णता
 • थोर×सान,लहान
 • दिन×श्रीमंत
 • निष्काम×सकाम
 • न्यूनता×विपुलता
 • पसंत×नापसंत
 • पांढरेशुभ्र×काळेकुट्ट
 • पाप×पुण्य
 • बलवान×दुर्बल
 • बलाढ्य×किरकोळ
 • बिंब×प्रतिबिंब
 • बोलका×अबोल,
 • भक्कम×कमकुवत
 • भरभराट×ऱ्हास
 • भव्य×चिमुकले
 • मंदर x प्रखर
 • मर्द×नामर्द
 • मर्यादित×अमर्यादित
 • मलूल×टवटवीत
 • महात्मा×दुरात्मा

Read More:- English Grammar In Marathi – Articles उपपदे

Virudharthi Shabd Marathi- विरुद्धार्थी शब्द मराठी

 • मागचा×पुढचा
 • मृत×जिवंत
 • मृदू×टणक
 • मैत्री×वैर,शत्रुत्व
 • राजी×नाराजी
 • राव×रंक
 • रुचकर×बेचव
 • रेखीव×ओबडधोबद
 • रेलचेल×टंचाई
 • रोख×उधार
 • रोगी×निरोगी
 • लवकर×उशीरा,सावकाश
 • लवचिक×ताठर
 • लांब×आखूड
 • लागू×गैरलागू
 • वर×खाली
 • वाजवी×गैरवाजवी
 • विकारी×अविकारी
 • विकास×ऱ्हास
 • विक्षिप्त×समंजस
 • विचारी×अविचारी
 • सुरक्षित×असुरक्षित
 • सुरुवात×शेवट
 • सुरेल ×बेसूर
 • सुरेल×कर्कश, भसाडा
 • सुसंबद्ध×असंबद्ध
 • सुसंवाद×विसंवाद
 • सुस्वरूप×कुरूप
 • सूर×असुर
 • सौंदर्य×कुरुपता
 • स्तुती×निंदा
 • सुलभ×दुर्लभ
 • सुवार्ता×दुर्वार्ता
 • सुविचार×कुविचार
 • सुसंगती×कुसंगती
 • साम्य×भेद
 • सार्थ×निरर्थ
 • सुंदर×कुरूप
 • सुकर× दुष्कर
 • सुकाळ×दुष्काळ
 • सुचिन्ह×दूषचिन्ह
 • सुज्ञ×अज्ञ
 • सुपूत्र×कुपुत्र
 • सुप्रसिद्ध×कुप्रसिद्ध
 • सुबुद्धी×दुर्बुद्धी
 • सुबुद्धी×दुर्बुद्धी
 • दुष्ट x सुष्ट
 • आकर्षक×अनाकर्षक
 • आकाश×पाताळ
 • आठवणे×विसरणे
 • आदर ×अनादर
 • आदी × अंत
 • आशा × निराशा
 • आस्तिक× नास्तिक
 • इष्ट× अनिष्ट
 • उघड× गुप्त, बंद
 • उदय×अस्त
 • उदार×अनुदार
 • उद्धट×नम्र
 • ऊन×सावली
 • ओलखीची×अनोळखी
 • औरस×अनौरस
 • कृष्ण×धवल
 • सरळ×वाकडा
 • सरळ×वाकडे
 • सलग×अलग
 • सवाल×जवाब
 • समर्थ×असमर्थ
 • समाधान×असमाधान
 • समान×असमान
 • समज×गैरसमज
 • शोक×आनंद
 • श्वास×नि:श्वास
 • संकुचित×व्यापक, उदार
 • संघटन×विघटन
 • संतुष्ट×असंतुष्ट
 • संतोष×असंतोष
 • संदिग्ध×नि:संदिग्ध
 • सकारणं×आकारानं
 • सजीव×निर्जीव
 • सत्पात्र×अपात्र
 • सद्गती×दुर्गती
 • सद्गुण×दुर्गुण
 • सधवा×विधवा
 • समंजस×असमंजस
 • तेजस्वी×तेजहीन
 • दाट×विरळ
 • दिन×रजनी
 • देव×दैत्य,दानव
 • देशभक्त×देशद्रोही
 • धूर्त×भोळा
 • नक्कल×अस्सल
 • नम्रता×उद्धटपणा
 • पास×नापास
 • पूर्ण×अपूर्ण
 • फुलने×कोमेजने
 • बरे×वाईट
 • बाद×नाबाद
 • बुद्धी मान×ढ, मठ्ठ,मूर्ख
 • लाजरा×धीट,निलाजरा

Marathi Virudharthi Shabd – मराठी विरुद्धार्थी शब्द

 • खरे×खोटे
 • ग्राह्य×त्याज्य
 • चंचल×स्थिर
 • चल×अचल
 • चूक×बरोबर
 • चूक×बिनचूक
 • ठोक×किरकोळ
 • तुलनिय×अतुलनिय
 • लायक×नालायक
 • लिखित×अलिखित
 • लोभी×निर्लोभी
 • लौकिक×अलौकिक
 • लौकिक×दुलौकीक
 • विधायक×विघातक
 • विवाहित×अविवाहित
 • विवेकी×अविवेकी
 • विश्वास×अविश्वास
 • विसंवाद×सुसंवाद
 • वृध्द×तरुण
 • वैध×अवैध
 • शाश्वत×अशाश्वत
 • शिस्त×बेशिस्त
 • शुक्ल पक्ष×कृष्ण पक्ष
 • शुद्ध पक्ष×वद्य पक्ष
 • शुद्ध×अशुद्ध
 • शुभ×अशुभ
 • शुभशकुन×अपशकुन
 • शेष×नि:शेष
 • विभक्त × अवजभक्त
 • लिखित × अलिखित
 • वियोग × संयोग
 • व्यसनी × निर्व्यसनी
 • शंका × खात्री
 • शक्य ×अशक्य
 • शहाणा × मूर्ख
 • गद्य x पद्य
 • माथाx पायथा
 • तुलनिय×अतुलनिय
 •  मालक x नोकर
 •  मान x अपमान
 •  माया x द्वेष
 •  माघारा x सामोरा
 •  मिटलेले x उघडलेले
 •  सुभाषित x कुभाषित
 •  थोडे x जास्त
 •  दया x राग
 •  मऊ x टणक
 •  महाल x झोपडी
 •  मधुर x कडवट
 •  महान x क्षुद्र
 •  भाग्यवंत x दुर्भागी
 •  भारतीय x अभारतीय
 •  भय x अभय
 •  भयंकर x सौम्य
 •  भयभीत x निर्भय
 •  भव्य x चिमुकले
 •  भसाडा x मंजुळ
 •  भरती x आहोटी
 •  भान x बेभाम
 •  गमन x आगमन
 •  भिकारी x सावकार
 •  भूकर x तहान
 •  भूषण x दूषण
 •  दयाळू x जुलमी
 •  दाट x विरळ
 •  दीन x रात
 •  दिवस रात्र
 •  दीर्घ x-हस्व
 •  आदर x अनादर
 •  अमर x मृत्य   
 •  आडवे x उभे
 •  आयात x निर्यात
 •  आंधळा x डोळस
 •  ओला x सुका
 •  ओळख x अनोळख
 •  इष्ट x अनिष्ट
 •  अडाणी x शहाणी
 •  इच्छा x अनिच्छा
 •  इलाज x नाइलाज
 •  इहलोक x परलोक
 •  उघडे x बंद
 •  उच x नीच
 •  उच्च x नीच
 •  उतरणे x चढणे
 •  उत्तम x क्षुद्र
 •  अथ x इति
 •  उद्घाटन x समारोप
 •  उदासः x प्रसन्न
 •  उदार x अनुदार कृपा
 •  उधार x रोख
 •  दुःख x सुख
 •  देशभक्त x देशद्रोही
 •  देव x दानव, दैत्य
 •  धनवंत x निर्धन, कंगाल
 •  धडधाकट x कमजोर
 •  धर्म x अधर्म
 •  धाडसर x भित्रेपणा
 •  धूसर x स्पष्ट
 •  अधिक x उणे
 •  नफा x तोटा
 •  नवे x जुन
 •  निर्मळ x मळकट
 •  लक्ष x दुर्लक्ष
 •  लाडके x नावडते
 •  लांब x जवळ
 •  लांबी x रुंदी
 •  वाकडे x सरळ
 •  अटक x सुटका
 •  वापर x गैरवापर
 •  विचार x अविचार
 •  विद्यार्थी x शिक्षक
 •  विक्षास x अविश्वास
 •  विलंब x त्वरीत
 •  विशेष x सामान्य
 •  विद्वान x अडाणी
 •  विष x अमृत
 •  विरोध x पाठिंबा
 •  विसरणे x आठवणे
 •  वेडा x शहाणा
 •  व्यवस्थित x अव्यवस्थित
 •  शहर xखेडे
 •  शकून x अपशकुन
 •  शंका x खात्री
 •  शेवट x सुरवात

Read More: –Noun And Types Of Noun In Marathi – नाम आणि नामाचे प्रकार संपूर्ण माहिती

Opposite words In Marathi

 •  शिखर x पायथा
 •  अवघड x सोपे
 •  शिकारी x सावज
 •  शिस्त x बेशिस्त
 •  शिक्षा x शाबाशकी
 •  अपेक्षाभंग x अपेक्षापूर्ती
 •  अंथरूण पांघरूण
 •  अग्रज x अनज
 •  अनाथ x सनाथ
 •  अतिवष्ट x अनावी
 •  अधोगती x प्रगती, उन्नती
 •  अबोल x वाचाळ
 •  स्वच्छ x गगढूळ 
 •  अंत x प्रारंभ
 •  अबू x बेअब्रू
 •  अवखळ x गंभीर
 •  अवजड x हलके 
 • आरंभ x शेवट
 •  आठवण x विस्मरण
 •  आशा x निराशा
 •  आता x नंतर
 •  मैत्री x दुश्मनी
 •  मोठा x लहान
 •  मोकळे x बंदिस्त
 •  मौन x बडबड
 • जागरूक x निष्काळजी
 •  जागृत x निद्रिस्त
 •  जाणे x येणे
 •  अचूक x चुकीचे
 • जिवंत x मृत
 •  जिंकणे x हरणे
 •  जीत x हार
 •  जेवढा x तेवढा 
 • जोश x कंटाळा
 •  झोप x जाग
 •  टंचाई x विपुलता
 •  टिकाऊ x ठिसूळ
 •  ठळक x पुसट
 •  अति x अल्प
 •  डौलदार x बेदप 
 • तहान x भूक
 •  मृत्यू x जीवन
 •  मुका x बोलका
 •  यशस्वी x अयशस्वी
 •  येईल x जाईल
 •  योग्य x अयोग्य
 •  आवडते x नावाडते
 •  आवश्यक x अनावश्यक
 •  तीक्ष्ण x बोथट
 •  तिरके x सरळ
 •  थंड x गरम
 •  रेखीव x खडबडीत
 •  रिकामे x भरलेले
 •  लहानपण x मोठेपण
 •  लवकर x उशिरा
 •  लबाड x भोला
 •  अनुकूल x प्रतिकूल
 •  अडचण x सोय
 •  अपेक्षित xअनपेक्षित
 •  उपकार x अपकार
 •  उग्र x सौम्य
 •   स्वहित x परमार्थ
 •  अथ x इति
 •  उचित x अनुचित
 •  अजर x जराग्रस्त
 •  अधिक x उणे
 •  अवघड x सोपे
 •  अंथरूण x पांघरूण
 •  अचूक x चुकीचे
 •  अभिमान x दुरभिमान
 •  अंधकार x प्रकाश
 •  सरस x निरस
 •  अपेक्षाभंग x अपेक्षापूती
 •  घाऊक x किरकोळ
 •  चढ x उतार
 •  चढाई x माधार
 •  चपळ x सुस्त
 •  चंचल x स्थिर
 •  उन्नती x अवनती
 •  चांगले x वाईट
 •  चूक x बरोबर 
 • चोर x पोलीस
 •  चिरंजीव x अल्पजीवी
 •  छोटी x मोठी
 •  छोटेसे x मोठेसे
 •  जड x हलके
 •  जय x पराजय
 •  जवळची x लांबची
 •  कर्कश x संजूल
 •  जगणे x मरणे
 •  जमा x खर्च
 •  जर x तर
 •  जागणे x झोपणे
 •  जास्त x कमी
 •  जागरूक x निष्काळजी
 •  जागृत x निद्रिस्त
 •  प्रतिकार x सहकार
 •  भांडण x सलोख
 • अमूल्य x कवडीमोल
 • कुंठितxअकुंठित
 • कृत्रिमx नैसर्गिक, स्वाभाविक, अकृत्रिम

List Of Virudharthi Shabd In Marathi PDF Download

Conclusion For Virudharthi Shabd In Marathi

Conclusion:- ह्या लेखा मध्ये आपण 2000+ Virudharthi Shabd In MarathiAntonyms Marathi Opposite words In Marathi बघितले आहे. ह्या लेखाचा उपयोग हा स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या सर्व विदयार्थी साठी उपयुक्त ठरेल. आम्ही आशा करतो की ह्या आर्टिकल मधून तुम्हाला हवी असलेली माहिती ही मिळाली असेल.

FAQ Frequently Asked Question For Virudharthi Shabd In Marathi

Q1. विरुद्धार्थी शब्द काय?

विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे काय? एखाद्या शब्दाच्या उलट अर्थाचा दुसरा शब्द म्हणजे ‘ विरुद्धार्थी शब्द ‘ (Virudharthi Shabd) होय.

Q2. कोरडे विरुद्धार्थी शब्द मराठी ?

कोरडे ह्या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओले हा आहे.

Q3. ना उपसर्ग लावून तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द कोणते ?

खुश ×नाखूष

Q4. अ उपसर्ग लागून तयार झालेले शब्द कोणते ?

विश्वास ×अविश्वास

Q5. नि आणि हे असे उपसर्ग लागलेले शब्द कोणते ?

स्वार्थी×नि:स्वार्थी

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages