Advertisement

All List Samuh Darshak Shabd PDF Download | सर्व समूहदर्शक शब्दांची माहिती (Collective Words)

Samuh Darshak Shabd PDF Download

Samuh Darshak Shabd :- Samuh Darshak Shabd is a collection of words that we use every day. Group words are words that occur in every language. In the grammar of a language, grouping words are used a lot. A group identifier serves to name a group of groups. Collective nouns are words for single things made up of more than one person, animal, place, thing, or idea. You cannot have a team without individual members. In this article we are going to see the complete information and list of Samuh Darshak Shabd PDF.

Samuh Darshak Shabd – समूहदर्शक शब्दांची माहिती

समूहदर्शक हे आपल्या दैनंदिन वापरण्यात येणारे शब्दांचा समूह आहे. समूहदर्शक शब्द हे प्रत्येक भाषेत येणारे शब्द आहेत. भाषेच्या व्याकरणा मध्ये समूहदर्शक शब्दांचा खूप वापर होतो. समूहदर्शक शब्द हे समूहांच्या गटाला नाव देण्याचे काम करते. मध्ये सामूहिक संज्ञा हे एकापेक्षा जास्त व्यक्ती, प्राणी, ठिकाण, गोष्ट किंवा कल्पनेने बनलेल्या एकल गोष्टींसाठीचे शब्द आहेत. वैयक्तिक सदस्यांशिवाय तुमचा संघ असू शकत नाही. आपण ह्या आर्टिकल मध्ये समूहदर्शक शब्दांची संपूर्ण माहिती आणि त्याची यादी बघणार आहोत.

Read More :- Sandhi In Marathi PDF Download | संधी आणि संधीचे प्रकार संपूर्ण माहिती

Meaning Of Samuh Darshak Shabd In Marathi

Meaning Of Samuh Darshak Shabd In Marathi :- “समूहदर्शक शब्द म्हणजे एकापेक्षा अधीक वस्तू, प्राणी, किंवा व्यक्ती यांच्या समूहाला दर्शवण्यासाठी ज्या शब्दांच्या वापर केला जातो. त्याला समूहदर्शक शब्द (Samuh Darshak Shabd) असे म्हणतात”. सामूहिक संज्ञा ही संग्रह किंवा अनेक लोकांची किंवा वस्तूंची नावे असतात. जसे कि गट, आणि झुंड सारखे शब्द सामूहिक संज्ञा उदाहरणे आहेत. लक्षात ठेवा की संज्ञा हे लोक, प्राणी, ठिकाणे आणि गोष्टींचे नाव देणारे शब्द आहेत. सामूहिक संज्ञा त्यांच्या स्वतःच्या वर्गात असतात. एकदा तुम्ही ही उदाहरणे वाचल्यानंतर, जेव्हा तुम्ही ती पाहता तेव्हा तुम्हाला सामूहिक संज्ञा ओळखणे खूप सोपे होईल.

Read More:- Panchayat Samiti In Marathi PDF Download – पंचायत समितीची संपूर्ण माहिती

Samuh Darshak Shabd List

Samuh Darshak Shabd List :- मध्ये आपण सर्व समूहदर्शक शब्दांची यादी बघणार आहोत. ह्या यादी मध्ये सर्व समूहदर्शक शब्द आणि त्यांचे अर्थ बघणार आहोत. ह्या यादी मध्ये ८० samuha darshak shabd List दिलेले आहे. खालील प्रमाणे तुम्ही हे बघू शकतात.

Sr. NoWords – शब्दMeaning – त्यांचा अर्थ
1आंब्याच्या झाडाचीआमराई, राई
2उंटांचा/लमाणांचातांडा
3उतारुंचीझुंड, झुंबड
4उपकरणांचासंच
5ऊसाचीमोळी
6करवंदाचीजाळी
7कलिंगडाचाढीग
8काजूंची/माशांचीगाथण
9किल्ल्यांचा (चाव्यांचा)जुडगा
10केळ्यांचाघड,घोस,लोंगर
11केसांचाझुपका, पुंजका
12केसांचीबट, जट
13खेळाडूंचासंघ, चमू
14गवताचाभारा
15गवताचीपेंढी,भारा,गंजी
16गाईगुरांचेखिल्लार
17गुरांचाकळप
18गुलाबाचाताटवा
19घरांचीचाळ
20चाकत्यांचीचळत
21चाव्यांचाजुडगा
22चोरांची/लुटारूंचीटोळी
23जहाजांचाकाफिला
24ढगांचाघनमंडल
25तारकांचापुंज
26तार्‍यांचापुंजका
27दरोडेखोरांचीटोळी
28दुर्वांचीजुडी
29द्राक्षांचाघड,घोस
30धान्याचीरास
31नाण्यांचीचळत
32नारळांचाढीग
33नारळांचीपेंड
34नोटांचीथप्पी
35नोटांचेपुडके
36पक्ष्यांचाथवा
37पाठ्यपुस्तकांचासंच
38पालेभाजीचीजुडी, गड्डी
39पिकत घातलेल्या आंब्यांचीअढी
40पुस्तकांचागट्ठा, संच
41पोत्यांची/नोटांचीथप्पी
42पोळ्यांचीचवड, चळत
43प्रवाशांचीझुंबड
44प्रश्नपत्रिकांचासंच
45प्रश्नांचासंच
46फळाचाढीग
47फळांचाघोस
48फुल झाडांचाताटवा
49फुलांचागुच्छ
50बांबूंचेबेट
51भाकरीचीचळड
52मडक्यांचीउतरंड
53महिलांचेमंडळ
54माणसांचाजमाव, घोळका
55मातीचाढिगारा
56माशांचीगाथण
57मुंग्यांचीरांग
58मुलांचाघोळका
59मेंढयांचा, हरणांचा, हत्तींचाकळप
60यात्रेकरूंचीजत्रा
61रुपयांचीचवड
62लमाणांचातांडा
63लाकडांचीमोळी
64लुटारूंचीझुंड
65वस्तूंचासंच
66वह्यांचागट्ठा
67वाद्यांचावृंद
68वानरांचीटोळी
69वारकऱ्यांचीदिंडी
70वाळूचाढीग
71विटांचाढिगारा, ढीग
72विद्यार्थ्यांचागट
73विमानांचाताफा
74वेलिंचाकुंज
75शिक्षकांचावृंद
76शेळ्यांचाकळप
77साधूंचाजथा
78सैनिकांचीतुकडी, पलटण
79सैनिकांचेपथक
80हत्तींचाकळप

Read More :- Panchayat Samiti In Marathi PDF Download – पंचायत समितीची संपूर्ण माहिती

Samuha Darshak Shabd PDF Download

सर्व समूहदर्शक शब्दांची माहिती PDF | Samuha Darshak Shabd PDF Download:– बहुतेक स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना समूहदर्शक शब्दांची संपूर्ण माहिती ची आवश्यकता पडते. आणि आम्ही तुमच्या साठी पीडीएफ फाईल उपलब्ध करून दिलेली आहे. ह्या मध्ये तुम्ही PDF मध्ये Download करू शकतात. खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून फाईल डाउनलोड करू शकतात.

Conclusion

Conclusion:- आपण ह्या आर्टिकल मध्ये बघितले की समूहदर्शक शब्द हे कोणते आहे. त्याच्या उपयोग कसा करतात मध्ये घडणाऱ्या विविध घटकां बद्दल ची सर्व माहिती आपण जाणून घेतली आहे. ह्या आर्टिकल मध्ये Samuh Darshak Shabd In Marathi, Samuh Darshak Shabd, Samuha Darshak Shabd PDF Download इत्यादि बघितले आहे.

Frequently Asked Question For Samuh Darshak Shabd In Marathi

समूहदर्शक शब्द प्राण्यांचा

प्राण्यांचा समूहदर्शक शब्द हा कळप किंवा झुंड आहे. कळप किंवा झुंड हा शब्द प्राण्यांचा समूहदर्शक शब्द दर्शवण्यासाठी वापरला जातो.

समूहदर्शक शब्द धान्याची

धान्याची समूहदर्शक शब्द हा रास आहे. रास हा शब्द धान्याची समूहदर्शक शब्द दर्शवण्यासाठी वापरला जातो.

समूहदर्शक शब्द गुरांचा

गुरांचा समूहदर्शक शब्द हा कळप आहे. कळप हा शब्द गुरांचा समूहदर्शक शब्द दर्शवण्यासाठी वापरला जातो.

समूहदर्शक शब्द मुलांचा

मुलांचा समूहदर्शक शब्द हा घोळका आहे. घोळका हा शब्द मुलांचा समूहदर्शक शब्द दर्शवण्यासाठी वापरला जातो.

समूहदर्शक शब्द लाकडाची

लाकडाची समूहदर्शक शब्द हा मोळी आहे. मोळी हा शब्द लाकडाची समूहदर्शक शब्द दर्शवण्यासाठी वापरला जातो.

समूहदर्शक शब्द भाजीची

भाजीची समूहदर्शक शब्द हा जुडी किंवा गड्डी आहे. जुडी किंवा गड्डी हा शब्द भाजीची समूहदर्शक शब्द दर्शवण्यासाठी वापरला जातो.

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages