Advertisement

IBPS PO Syllabus and Exam Pattern 2021

IBPS SO Recruitment 2022

IBPS PO साठी ऑनलाईन आवेदन प्रोसेस पूर्ण झाली असून अर्ज केलेल्या उम्मेदवारांचे पूर्व परीक्षेचे हॉल तिकीट सह तारखा सुद्धा जाहीर करण्यात आल्या आहेत पूर्व परीक्षा डिसेंबर मध्ये ४ ते ११ या तारखे दरम्यान होणार असून मुख्य परीक्षा जानेवारी मध्ये असणार आहेत या परीक्षे साठी Syllabus and Exam Pattern सुद्धा IBPS कडून जाहीर करण्यात आला आहे या कठीण परीक्षेची तयारी करून कटऑफ मध्ये येण्यासाठी IBPS PO Syllabus and Exam Pattern 2021 नीट पाहणे आणि त्यानुसार अभ्यास करणे खूप गरजेचं आहे ह्या पोस्ट मधून पाहुयात डिटेल सिलॅबस आणि एक्साम पॅटर्न

IBPS PO Syllabus & Exam Pattern 2021

 • या परीक्षेसाठीचा पॅटर्न आणि सिलॅबस मागच्या वर्षी सारखाच आहे तरी सुद्धा याची माहिती घेऊन त्यानुसार अभ्यास करणे महत्वाचं आहे
 • ह्या मध्ये ३ निवड टप्पे आहेत पाहिल्यान्दा पहिल्यांदा पूर्व परीक्षा नंतर मुख्य आणि शेवटी मुलाखत
 • पूर्व परीक्षा हि मुख्य परीक्षे साठी पात्रता परीक्षा असते जिचे मार्क्स पुढे ग्राह्य धरले जात नाही
 • पण मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीचे मार्क्स एकत्र करून उम्मेदवारांची निवड केली जाते
 • निवड झालेल्या उम्मेदवाराची भरती असलेल्या मोठ्या बँक मध्ये पोस्टिंग केली जाते
 • दोन्ही परीक्षे मध्ये वेगवेगळे सेकशन विषय आहेत आणि त्या नुसार मार्क्स आणि वेळ देण्यात आला आहे

IBPS PO Preliminary Exam Pattern 2021

सेकशन विषय एकूण प्रश्न एकूण मार्क्स वेळ
English Language303020 minutes
Numerical Ability353520 minutes
Reasoning Ability353520 minutes
एकूण 10010060 minutes
 • IBPS PO ची पूर्व परीक्षा ३ मुख्य सेकशन मध्ये असून एकूण ६० मिनिटांचा वेळ असतो
 • ३ हि सेकशन साठी स्वत्रंत्र कटऑफ असून ती वेगवेगळी पूर्ण करणे आवश्यक आहे
 • प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 marks नेगेटिव्ह मार्किंग केली जाते है परीक्षा हि ऑनलाईन MCQ पद्धतीची असते
येथ पहा :IBPS मार्फत PO/MT पदांच्या 4135 जागांसाठी चे Hall Ticket जाहीर
IBPS PO Pre Previous Year Question Papers PDF

IBPS PO Prelims Syllabus 2021

Quantitative Ability Reasoning English Language
SimplificationLogical ReasoningReading Comprehension
Profit & LossAlphanumeric SeriesCloze Test
Mixtures & AllegationsRanking/Direction/Alphabet TestPara jumbles
Simple Interest & Compound Interest & Surds & IndicesData SufficiencyMiscellaneous
Work & TimeCoded InequalitiesFill in the blanks
Time & DistanceSeating ArrangementMultiple Meaning/Error Spotting
Mensuration – Cylinder, Cone, SpherePuzzleParagraph Completion
Data InterpretationTabulation
Ratio & Proportion, PercentageSyllogism
Number SystemsBlood Relations
Sequence & SeriesInput Output
Permutation, Combination &ProbabilityCoding Decoding
 • पूर्व परीक्षेसाठी एकूण ३ मुख्य सेकशन आहेत Reasoning, Quantitative Aptitude आणि English Language.
 • या विषयानुसार पुढील प्रश्न विचारले जातात

IBPS PO Mains Exam Pattern 2021

 • मुख्य परिसंखेच्या पॅटर्न मध्ये खूप बदल करण्यात आले आहेत
 • एकूण वेळ 140 वरून आता 180 मिनिट करण्यात आला आहे
 • या परीक्षे मध्ये Descriptive Paper ज्या मध्ये उम्मेदवाराची  written skills तपासण्यासाठ  essay and a letter असणार आहे
 • या साठी एकूण ३० मिनिटांचा वेळ आणि २५ मार्क्स असणार आहेत
 • तसेच या पूर्वी Computer Applications साठी पेपर असायचा पण आता तास असणार नाही आहे
 • नवीन पॅटर्न नुसार Reasoning आणि  Computer Aptitude  एका सेकशन मध्ये असून त्या मध्ये ४५ प्रश्न आणि ६० मार्क्स असणार आहेत
 • English Language सोडून बाकी सगळे सेकशन इंग्लिश आणि हिंदी २ विषयामध्ये असणार आहेत
सेकशन विषय एकूण प्रश्न एकूण मार्क्स वेळ
Reasoning & Computer Aptitude456060 मिनिटे
English Language354040  मिनिटे
Data Analysis and Interpretation356045  मिनिटे
General, Economy/Banking Awareness4040 35  मिनिटे
एकूण 155200180 मिनिटे

Descriptive Paper

सेकशन विषय एकूण प्रश्न एकूण मार्क्स वेळ
English Language (Letter Writing & Essay)225 30 मिनिटे

IBPS PO Mains Syllabus 2021

 • IBPS PO मुख्य परीक्षे मधले मार्क् निवडीसाठी धरले जात असल्या मुले हि परीक्षा खूप महत्वाची मानली जाते .
 • मुख्य परीक्षे मध्ये एकूण ५ सेकशन असणार आहेत Reasoning & Computer Aptitude, English Language, Quantitative, Aptitude आणि General Awareness.
 • त्याचवेली Descriptive Paper साठी पत्र आणि निबंध लेखन चा सुद्धा अभ्यास करावा लागणार आहे
General AwarenessReasoning Computer AptitudeEnglish LanguageQuantitative Aptitude
Financial AwarenessVerbal ReasoningInternetReading ComprehensionSimplification
Current AffairsCircular Seating ArrangementMemoryVocabularyAverage
General KnowledgeSyllogismKeyboard ShortcutsGrammarPercentage
Static AwarenessLinear Seating ArrangementComputer AbbreviationVerbal Ability
Ratio and Percentage
Double LineupMicrosoft OfficeData Interpretation
SchedulingComputer HardwareMensuration and Geometry
Input OutputComputer SoftwareQuadratic Equation
Blood RelationsOperating SystemInterest
Directions and DistancesNetworkingProblems of Ages
Ordering and RankingComputer Fundamentals /TerminologiesProfit and Loss
Data SufficiencyNumber Series
Coding and DecodingSpeed, Distance and Time
Code InequalitiesTime and Work
Number System
Data Sufficiency
Linear Equation
Permutation and Combination
 Probability
Mixture and Allegations

IBPS PO 2021 Interview Process

 • मुख्य परीक्षा कटऑफ पास करण्याऱ्या उम्मेदवाराना मुलाखतीसाठी प्रवेश पात्र द्वारे बोलवण्यात येईल
 • मुलाखत सुद्धा 100 marks ची असून कमीत कमी ४० मार्क्स QUALIFICATION साठी असणार आहेत SC/ST/OBC/PWD  साठी हेच मार्क्स ३५ असणार आहेत
 • या नंतर मुख्य परीक्षा आणि मुलखातीचे दोन्ही मार्क्स च्या आधारे फायनल सिलेक्शन करण्यात येईल
 • हे मार्क्स ratio 80:20 च्या नुसार असणार आहेत
 • या मार्क्स च्या आधारे मेरिट लिस्ट तयार करण्यात येईल आणि ह्या लिस्ट नाव असणारा उम्मेदवाराना जॉइनिंग लेटर देण्यात येईल .

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages