Advertisement

All Information Of Police Patil And Duties | महाराष्ट्र पोलीस पाटील पदाची संपूर्ण माहिती आणि कर्तव्य जाणून घ्या

All Information Of Police Patil And Duties

Police Patil Information:- A Police Patil is appointed in every village by the Government. The Police Patil acts as the Village Police of the village. Application for Police Patil is conducted by asking questions in this exam in the syllabus of the exam questions are asked about the rights and duties of a Police Patil in this post today we will see detailed information about the Duties of Police Patil.

All Police Patil Information, Duties, Responsibility And Salary Information

Police Patil Information:- पोलीस पाटील यांचे अधिकार आणि कर्तव्य-शासनाकडून प्रत्येक गावामध्ये पोलीस पाटील यांची नेमणूक केली जाते.पोलीस पाटील हे गावाचे ग्राम पोलीस म्हणून काम करतात. पोलीस पाटील साठी अर्ज मागवून परीक्षा घेतली जाते या परीक्षे मध्ये परीक्षेच्या अभ्यासक्रम मध्ये पोलीस पाटील यांचे अधिकार आणि कर्तव्य याबद्दल प्रश्न विचारले जातात त्या साठीच आजच्या या पोस्ट मध्ये आपण Duties of Police Patils बद्दल विस्तारित माहिती पाहुयात.

Read More:- 307 Kalam In Marathi | भारतीय दंड संहिता कलम 307 ची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Whatt Is Police Patil ? | पोलिस पाटील म्हणजे काय?

पोलीस पाटील हा महाराष्ट्र मधील एक गाव-स्तरीय पोलीस अधिकारी आहे. ज्याची नियुक्ती ही राज्य सरकारद्वारे केली जाते आणि त्यांच्या गावात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी त्यांच्या कडे असते. गावामधील गुन्ह्यांचा तपास आणि गुन्हेगारांना पकडण्यात नियमित पोलिसांना मदत करण्याची जबाबदारी ही पोलीस पाटीलांची असते. पोलिस पाटलांची संपूर्ण माहिती आपण ह्या आर्टिकल मध्ये जाणून घेणार आहोत.

Read More:- Direct And Indirect Speech In Marathi With Examples PDF Download | English Grammar In Marathi

पोलीस पाटील यांचे कर्तव्य | Duties of Police Patil

गावामध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारी, वाद विवाद आणि तंटा किंवा इतर समस्यांचे निरकरण करणे म्हणजे एका पोलिस अधिकाऱ्याचे प्रतिनिधित्व हे गावातील पोलिस पाटीलांकडे देण्यात आलेले असते. पोलिस पाटील हा गावाच्या होणाऱ्या घाडामोडी वर लक्ष्य ठेवत असतो जेणेकरून गावामध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सर्व काळजी घेत असतो. आपण त्याची माहिती आपण खालील प्रमाणे जाणून घेणार आहोत.

 • त्यांच्या गावातील सर्व रहिवाशांची नोंद ठेवणे.
 • किरकोळ गुन्ह्यांचा तपास करून नियमित पोलिसांकडे तक्रार करणे.
 • मोठ्या गुन्ह्यांच्या तपासात नियमित पोलिसांना मदत करणे.
 • त्यांच्या गावात शांतता व सुव्यवस्था राखणे.
 • ग्रामस्थांमधील किरकोळ वाद मिटवणे.
 • गावकरी आणि नियमित पोलीस यांच्यातील संपर्क म्हणून काम करणे.

जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशांस अधीन राहून पोलीस पाटील:-

 1. असा कार्यकारी दंडाधिकारी जी कोणतीही विवरणे आणि माहिती मागवतील, ती विवरणे व माहिती पुरवील.
 2. त्याचे गाव ज्याच्या स्थानिक अधिकारितेत येत असेल अशा इतर कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशान्वये काम करील.
 3. आपल्या गावातील अपराधांचे प्रमाण व ग्राम पोलिसांशी संबंधित असलेल्या सर्व गोष्टी याविषयी आणि गावातील समाजाचे स्वास्थ्य व त्याची सर्वसाधारण परिस्थिती याविषयी अशा कार्यकारी दडाधिकाऱ्यांस नियमितपणे माहिती देणे.
 4. कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याने आपली कर्तव्ये पार पाडण्याच्या कामी मदत मागितली असता अशा सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना त्याच्या अधिकारात असेल त्याप्रमाणे सर्व प्रकारची मदत करणे.
 5. दंडाधिकाऱ्याकडून किंवा पोलीस अधिकान्याकडून त्यास जे आदेश व अधिपत्रे देण्यात येतील त्या सर्व आदेशांचे व अधिपत्रांचे पालन व कार्यन्वयन तत्परतेने करील.
 6. सार्वजनिक शांततेस ज्या गोष्टीमुळे धोका पोहोचेल अशा गोष्टीविषयी गुप्तपणे माहिती गोळा करील व ती ठाणे अधिकाऱ्यास कळवीने.
 7. आपल्या गावाच्या हद्दीत अपराध घडू नये म्हणून किंवा लोकांस उपद्रव होऊ नये म्हणून बंदोबस्त करील व आपल्या गावाच्या हद्दीतील गुन्हेगारांचा शोध करून त्यांना न्यायालया समोर हजर करणे.
 8. या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींन्वये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील आणि राज्य शासनाकडून या बाबतीत सर्वसाधारणं किंवा विशेष आदेशाद्वारे वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करण्यात येतील, अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.

पोलीस पाटील हे सरकारी नोकर नसून त्यांना राज्य सरकारकडून मानधन दिले जाते. वैद्यकीय विमा आणि पेन्शन यांसारख्या काही फायद्यांसाठी देखील ते पात्र आहेत.

Read More:- All Synonyms Words List PDF Download From A To Z | Similar Words Lists

Salary Of Police Patil | पोलिस पाटील चे मासिक वेतन

महाराष्ट्रामधील एका पोलीस पाटलाचा पगार सध्या रु. 6,500 प्रति महिना आहे. जो की वाढ 2019 मध्ये रु. 3000 वरून प्रति महिना होता. पोलीस पाटील हे सरकारी नोकर नसून त्यांना राज्य सरकारकडून मानधन दिले जाते. वैद्यकीय विमा आणि पेन्शन यांसारख्या काही फायद्यांसाठी देखील ते पात्र आहेत.

त्यांच्या पगाराव्यतिरिक्त, पोलीस पाटलांना इतर प्रकारचे मानधन देखील मिळू शकते, जसे की विवाद मिटवण्यासाठी फी किंवा सरकारी कार्यक्रमांवरील कमिशन. तसेच, ही अतिरिक्त कमाई सामान्यत: फार लक्षणीय नसते. पोलीस पाटलांचे वेतन तुलनेने कमी आहे, परंतु ते पूर्णवेळ कर्मचारी नाहीत हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पोलीस पाटील हे सामान्यत: शेतकरी किंवा इतर छोटे व्यवसाय मालक असतात जे पोलीस पाटील म्हणून त्यांच्या समाजाची सेवा करतात.

पोलीस पाटील हे पद महत्वाचे आहे कारण ते ग्रामीण महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास मदत करते. पोलीस आणि ग्रामीण समाज यांच्यात विश्वास निर्माण करण्यात पोलीस पाटील महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

Read More:- All Opposite Words List PDF Download From A To Z | Antonyms Words In English

Who Appoints Police Patil? | पोलीस पाटलांची नेमणूक कोण करते?

महाराष्ट्रातील पोलीस पाटील यांची नियुक्ती उपजिल्हाधिकारी करतात. उपजिल्हाधिकारी हे महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी असून उपविभागातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 च्या नुसार राज्य सरकार एका गावासाठी किंवा गावांच्या गटासाठी एक किंवा अधिक पोलीस-पाटील नियुक्त करते. पोलीस-पाटील हा प्रत्येक गावात एक स्वयंसेवक असतो ज्याची स्थानिक पोलीस ठाण्याद्वारे माहिती देणारा म्हणून नियुक्ती केली जाते. पोलीस-पाटील हे गावातील पोलीस प्रभारी आहेत.

Read More:- Fundamental Rights In Marathi PDF Download | भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि त्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Eligibility Of Police Patil

पोलीस पाटील म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र होण्यासाठी, एखादी व्यक्ती पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्याची माहिती आपण खालील प्रमाणे जाणून घेणार आहोत.

 • ज्या गावासाठी त्यांची नियुक्ती केली जात आहे त्या गावातील किंवा गावांच्या गटातील रहिवासी असणे आवश्यक
 • वय किमान 25 वर्षे ते 45 वर्ष पर्यन्त असणे आवश्यक
 • मराठीत साक्षर असणे आवश्यक
 • Character Certificate
 • 10 वी पास
 • पोलिस पाटील ची परीक्षा पास करणे आवश्यक आहे.

इत्यादी पात्रता तुम्हाला पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

Maharashtra Police Patil Bharti Exam Pattern Details

पोलीस पाटील या पदासाठी अधिकृत जाहीर केलेल्या जाहिराती नुसार ८० गुणांची लेखी परीक्षा घेण्यात येणार असून २० गुणांची तोंडी परीक्षा असणार आहे.तसेच परीक्षा एकूण १०० गुणांची असणार आहे,

क्रमांक.विषयएकूण प्रश्नएकूण गुणवेळ
लेखी परीक्षा8080
तोंडी परीक्षा2020
एकूण10010002 Hours

Read More:- Time, Work And Speed In Marathi PDF Download | काळ, काम, वेग सूत्र, आणि उदाहरणे ह्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Police Patil Information PDF Download

Police Patil Information PDF Download:- आपण या पोस्ट मध्ये महाराष्ट्र पोलिस पाटील ची संपूर्ण माहिती सविस्तर पणे बघितली आहे. ज्या मध्ये तुम्ही कोणत्याही भरती ची तयारी किंवा कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी मदत करेन. यासाठीच या पोस्ट च्या नोट्स तुम्ही काढून घेऊ शकता किंवा त्याचा PDF डाउनलोड करू शकता जे तुम्हाला अभ्यास करताना फायदा चे ठरणार आहेत.

Conclusions Of Police Patil

Police Patil Information In Marathi PDF Download:- आपण ह्या आर्टिकल मध्ये महाराष्ट्र पोलीस पाटील अधिकार आणि कर्तव्य ह्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घेतली आहे. अनेक जणांना महाराष्ट्र पोलीस पाटील अधिकार आणि कर्तव्य यांची माहिती PDF Download, Police Patil Information PDF Download अधिक माहिती साठी ही पीडीएफ मध्ये संपूर्ण माहिती अभ्यासासाठी पाहिजे असते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आम्ही अश्या लोकांना समजणे सोपे जावे आणि त्यांना संपूर्ण माहिती ही दुसऱ्यांना शेअर करता यावी म्हणून आम्ही PDF Download  करण्यासाठी Police Patil Information PDF देत आहोत. तुम्ही आणि त्यांची संपूर्ण माहिती खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकतात.

FAQ Frequently Asked Questions Of Police Patil Information

Q1. Who is a police Patil?

Ans:- Police Patil is a village-level police officer in Maharashtra. who are appointed by the state government and are responsible for maintaining law and order in their villages. Police Patils are responsible for assisting the regular police in investigating crimes in the village and apprehending criminals.

Q2. What is the role of police Patil?

Ans:- Village Police Patils are represented by a police officer to deal with crime, disputes and riots or other problems in the village. Police Patil is keeping an eye on the activities of the village so that no untoward incident takes place in the village. We are going to know its information as below.

Q3. What is the payment per month for police Patil?

Ans:- The current salary of a police station in Maharashtra is Rs. 6,500 per month. Which increased in 2019 to Rs. 3000 To 6500 per month was from. Police Patils are not government servants but are paid by the state government. They are also eligible for certain benefits like medical insurance and pension.

Q4. पोलिस पाटील म्हणजे काय?

Ans:- पोलीस पाटील हा महाराष्ट्र मधील एक गाव-स्तरीय पोलीस अधिकारी आहे. ज्याची नियुक्ती ही राज्य सरकारद्वारे केली जाते आणि त्यांच्या गावात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी त्यांच्या कडे असते. गावामधील गुन्ह्यांचा तपास आणि गुन्हेगारांना पकडण्यात नियमित पोलिसांना मदत करण्याची जबाबदारी ही पोलीस पाटीलांची असते.

Q5. पोलिस पाटलांची निवड कोण करतो?

Ans:- महाराष्ट्रातील पोलीस पाटील यांची नियुक्ती उपजिल्हाधिकारी करतात. उपजिल्हाधिकारी हे महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी असून उपविभागातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 च्या नुसार राज्य सरकार एका गावासाठी किंवा गावांच्या गटासाठी एक किंवा अधिक पोलीस-पाटील नियुक्त करते.

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages