Advertisement

Free Maharashtra Nagar Parishad Bharti Online Test Series 2023 | नगर परिषद एक्झॅम ऑनलाइन टेस्ट

Maharashtra Nagar Parishad Bharti Online Test Series

Maharashtra Nagar Parishad Bharti Online Test Series 2023:- Maharashtra Nagar Parishad Sanchanalai has advertised for filling up various posts through direct service recruitment. And accordingly, online applications have also started. The students who are applying for this recruitment online while preparing CBT test will have to be given. We are arranging Nagar Parishad Bharti Online Test Series 2023 online exam test for aspirants who are preparing for Free Nagar Parishad Bharti Online Test.

Advertisement

Table of Contents

Maharashtra Nagar Parishad Bharti Online Test Series

Maharashtra Nagar Parishad Bharti Online Test Series 2023-महाराष्ट्र नगर परिषद संचानालाय कडून सरळ सेवा भरती द्वारे विविध पदांच्या जागा भरण्या साठी जाहिरात देण्यात आलेली आहे.आणि त्या नुसार ऑनलाईन अर्ज सुद्धा सुरु झालेले आहेत.जे विध्यार्थी या भरती साठी अर्ज करत आहेत त्यांना तयारी करताना ऑनलाईन CBT टेस्ट द्यावी लागणार आहे. आम्ही फ्री नगर परिषद भरती ऑनलाइन टेस्ट ची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी आम्ही Nagar Parishad Bharti Online Test Series 2023 ऑनलाइन परीक्षेची टेस्टची व्यवस्था करत आहोत.

Maharashtra Nagar Parishad Bharti Online Test Series 2023 Details

ही Maharashtra Nagar Parishad Bharti Online Test Series  ही Practice Test 70 मिनटांची असते. जी की भरतीच्या होणाऱ्या पेपर चा वेळ असतो. ह्या प्रश्न पत्रिके मध्ये 60 प्रश्न असतील. प्रत्येक प्रश्नला 2 मार्क असेल. असे एकूण 120 मार्क्स चा पेपर होणार आहे. सर्व प्रश्न हे जिल्हा परीषद भरती 2023 नुसार ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे.

Advertisement

ह्या प्रश्नपत्रिके मधील प्रश्न हे नगर परीषद भरती च्या झालेल्या परीक्षे मध्ये विचारलेले आहे. नगर परिषद भरती परीक्षेचे ची Practice Test Online खालील प्रमाणे आहे. ह्या Nagar Parishad Online Mock Test चा पेपर खालील स्टार्ट quizz वर क्लिक करून बघू शकता.

महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संचालनालय कडून जे परीक्षा स्वरूप Exam Pattern जाहीर करण्यात आलेलं आहे त्या नुसार पेपर १ आणि पेपर २ असे पेपर असणार आहेत.या मध्ये पेपर १ साठी Marathi, English, General Knowledge, and General Aptitude असे विषय असतील तर पेपर २ मध्ये निवडलेल्या पदाच्या विषयाशी निगडित प्रश्न असतील.आजच्या Mock Test मध्ये तुम्ही पेपर १ ची तयारी करू शकता.

Leaderboard: Maharashtra Nagar Parishad Bharti 2023 Mock Test

maximum of 118 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Maharashtra Nagar Parishad Bharti 2023 Mock Test

ही नगर परिषद bharti Test Paper १ ही 70 मिनिटांची असेल जी की भरतीच्या होणाऱ्या पेपर नुसार असेल. नगर परिषद भरती Practice Test Online पेपर हा एकूण 120 मार्क्स चा असेल खालील प्रमाणे आहे.

Read More:- ZP Bharti 2023 | ZP Recruitment 2023 | जिल्हा परिषदेमध्ये 18939+जागांची मेगा भरती जाहीर | लगेच करा अर्ज

Maharashtra Nagar Palika Exam Pattern 2023

पेपर विषय एकूण प्रश्न गुण काठिण्य पातळी भाषा वेळ
पेपर १Marathi1530बारावी मराठी
English1530बारावी English70 Min
General Knowledge1530पदवी मराठी / English
General Aptitude 1530पदवी मराठी / English
एकूण 60120
पेपर २Subject Related Knowledge4080पदवी मराठी / English50 Min
Total100200120 Min
 • या परीक्षे मध्ये पेपर १ साठी ७० मिनिट तर पेपर २ साठी ५० मिनिट असा एकूण १२० मिनिटाचा वेळ आहे.
 • या मध्ये MCQ आधारित प्रश्न असून प्रत्येक प्रश्नासाठी ४ पर्याय असणार आहेत.
 • अचूक उत्तरास २ गुण असून चुकीच्या उत्तरासाठी एक चतुर्थांश (1/4) Negative Marking असणार आहे..

Read More:- Marathi Padhe PDF Download | 1 ते 50 मराठी पाढे ची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Maharashtra Nagar Parishad Syllabus 2023

महाराष्ट्र नगर परिषद भरती परीक्षा ची तयारी साठी पेपर १ आणि पेपर २ चा विस्तारित सिलॅबस विषयानुसार पाहणे आवश्यक आहे.पेपर १ साठी एकूण ४ विषय आहेत मराठी ,इंग्रजी,सामान्य ज्ञान आणि बौद्धिक चाचणी, तर पेपर २ साठी निवडलेल्या विषय नुसार अभ्यास क्रम आहे.

Nagar Parishad Bharti Online Test | Maharashtra Nagar Parishad Syllabus : Paper 1

Marathi | मराठी विषय

 • मराठी व्याकरण
 • वाक्यरचना
 • म्हणी आणि वाक्प्रचार
 • शब्दसंग्रह
 • उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे

English

 • Grammar
 • letter writing
 • Use of Idioms and Phrases & their Meaning and comprehension of the passage.
 • Sentence Structure
 • Common Vocabulary

General Knowledge | सामान्य ज्ञान

 • भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास
 • भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा भूगोल
 • महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था
 • भारतीय आयात निर्यात
 • राष्ट्रीय विकासामध्ये सरकारी आणि ग्रामीण बँकांची भूमिका.
 • शासकीय अर्थव्यस्था :अर्थसंकल्प लेखापरीक्षण
 • किमती वाढ व चलन वाढ करणे आणि उपाय.
 • भारतीय राज्य घटनेचा प्राथमिक अभ्यास.
 • संसद आणि राज्य विधान मंडळ.
 • राज्य व्यवस्थापन ग्रामीण आणि शहरी प्रशासन
 • भारतीय आणि जगामधील चालू घडामोडी
 • मानवी विकास आणि पर्यावरण
 • पर्यावरण पूरक विकास
 • नेसर्गिक साधन संपत्तीचे संधारण.
 • विविध प्रकारची प्रदूषण आणि पर्यावरणीय आपत्ती.

General Aptitude | बौद्धिक चाचणी

 • वैचारिक कल्पना शक्ती अजमावानरे प्रश्न.
 • अंक गणित -बेरीज ,वजाबाकी ,गुणाकार ,भागाकार ,दशांश,अपूर्णांक ,टक्केवारी इद्यादी.

Read More:- Sant Namdev Information In Marathi | संत नामदेवांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Nagar Parishad Bharti Online Test | Maharashtra Nagar Parishad Syllabus: Paper 2

Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services – Civil

 • Engineering Mechanics
 • Theory of Structures
 • Design of Reinforced Concrete Structure
 • Fluid Mechanics
 • Engineering Hydrology
 • Environmental Engineering
 • Applied Mathematics
 • Construction Planning and Management
 • Structural Analysis
 • Surveying
 • Estimating, Costing, and Valuation
 • Geo-Technical Engineering
 • Highway Engineering
 • Bridge Engineering
 • Building Construction & Materials
 • Strength of Materials
 • Steel Structures

Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Electrical)

 • Elements of Electrical Engineering
 • Basic Computer Engineering
 • Electrical Engineering Test
 • Applied Mathematics
 • Elements of Mechanical Engineering

Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Computer)

 • Discrete Mathematics
 • Statistics
 • Uses of maps and field surveys
 • Basic Computer Engineering
 • Programming with C,C++ and Java
 • Digital Logic, Computer Organization and Architecture and IOT
 • Data Structures and Algorithms
 • Operating Systems
 • Databases Management Systems
 • Computer Networks and Security
 • Software Engineering and Project Management
 • Web Technology, E-commerce, and mobility
 • Emerging Technologies

Maharashtra Nagar Parishad Water Supply, Sewerage, and Sanitation Engineering

 • Engineering Mechanics
 • Applied Mathematics
 • Applied Thermodynamics
 • Fluid Mechanics and Turbomachinery –
 • Refrigeration and Air Conditioning.
 • Internal Combustion Engine
 • Power Plant Engineering
 • Renewable Energy Sources
 • Strength of Materials
 • Theory of Machines and Vibration
 • Design of Machine Elements
 • Materials Technology
 • Water Sources, water quality –
 • Wastewater-
 • Air pollution fundamentals –
 • Solid waste-
 • Environmental Engineering

Maharashtra Nagar Parishad Audit and Accounts Department

 • Accounting
 • Business Laws
 • Company Law
 • Cost Accounting
 • Financial Management
 • Income-tax
 • Auditing and Assurance
 • Information Technology
 • Double Entry System & Single Entry System of Accounting
 • Accounting of Not-for-Profit Organizations
 • Bank Reconciliation Statement preparation
 • Depreciation Accounting
 • Preparation of Accounting Documents
 • Goods and Service Tax Act 2017
 • Business Ethics and communication

Maharashtra Municipal Council Tax Assessment and Administrative Services

 • History of Maharashtra
 • District Administration, Rural and Urban
 • Indian Political System
 • Administrative Law
 • The Prevention of Corruption Act
 • The Maharashtra Right to Public Services Act
 • Right to Information Act
 • Economic Reforms and Related Acts New economic reforms policy
 • Computer and Information Technology
 • Geography of Maharashtra
 • Indian Constitution
 • Labour Welfare
 • Human Settlements
 • Local Government (Maharashtra)
 • The Electoral Process
 • Tourism
 • Public Finance
 • Judicial System

Read More:- 300+ GK Questions In Marathi PDF Download | सामान्य ज्ञान प्रश्न आणि त्यांच्या उत्तरांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Municipal Engineering Service – Fire Fighting

 • Discipline
 • Electricity
 • Fire Prevention Inspection Procedure
 • Hose
 • Fire Service Communication
 • Explosive
 • Hydraulics
 • The Maharashtra Fire Prevention and Life Safty Measure Rules 2009 with updated Amendment
 • Water & Water Relay
 • Water Tender
 • Fire Prevention & Fire Protection
 • Maintenance of Equipment & Appliances
 • The Maharashtra Fire Prevention and Life Safty Measure Act 2006 with updated Amendment
 • Small Gears
 • Special Services
 • Storage of Hazardous Goods
 • Practical Firemanship
 • Rural & Forest Fire
 • Fire Protection Survey – Norms for Establishment of Fire Station
 • Physics & Chemistry for Combustion
 • Fixed Fire Fighting Installation
 • Foam & Foam Making Equipment
 • Fire Hazards in Special Risks Areas & Fire Protection
 • Gas, Fires
 • Hose Fittings
 • Internal Combustion Engines
 • Ladders
 • Pumps
 • Investigation of Fire
 • Hydrants & Water Supply
 • Plan Reading
 • Resuscitation
 • Special Appliances
 • Salvade
 • Air-Conditioning & Refrigeration
 • Breathing Apparatus
 • Building Construction & Structural Fire Protection
 • Fire Extinguishers
 • Fire Service Administration
 • First Aid & Ambulance Aid

Read More:- Bharat Ratna Award List PDF Download | भारत रत्न पुरस्कार मिळालेले व्यक्तींची संपूर्ण यादी आणि माहिती जाणून घ्या

Maharashtra Nagar Parishad Sanitary Inspector Service

 • Sanitation Management
 • Knowledge of Civil Administration in Maharashtra
 • Public Health
 • Environment

Conclusion Of Nagar Parishad Bharti Online Test

आपण ह्या Post वर मध्ये नगर परिषद ऑनलाइन टेस्ट आणि त्याच्या अभ्यास क्रमाची ची संपूर्ण माहिती सविस्तर पणे जाणून घेतली आहे. ह्या Page वर तुम्हीनगर परिषद च्या भरती साठी तुम्ही तयारी करू शकतात. ह्या माध्यमातून तुम्हाला नगर परिषदेची भरती तयारी करण्यास मदत करणार आहे.

Sandesh Shinde
Chief Content Writer, And Digital marketing Strategist. Responsible for developing and executing the company's content strategy. This includes conducting keyword research, writing SEO-optimized content, and managing the content calendar.a strong understanding of SEO principles.
Advertisement
Top