Advertisement

Free Talathi Question Paper Online Test | फ्री तलाठी भरती प्रश्नपत्रिका ऑनलाइन टेस्ट

talathi question paper online test

Talathi Question Paper Online Test:- Maharashtra Government Talathi Recruitment 2023 Advertisement and Selection is done by Maharashtra Revenue Department. This Talathi Recruitment Question Paper Online Test 2019 is based on the previous year’s question paper Talathi Exam. Students who are preparing for Talathi Recruitment 2023. They have to give online practice tests. So, we are arranging Talathi Bharti Online Exam Test for the aspirants who are preparing for Talathi Bharti 2023.

Talathi Question Paper Online Test Series

Talathi Question Paper Online Test:- महाराष्ट्र सरकार कडून तलाठी भरती २०२३ जाहिरात आणि निवड महाराष्ट्र महसूल विभागाकडून केली जाते. ही तलाठी भरती प्रश्नपत्रिका ऑनलाइन टेस्ट 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका तलाठी परीक्षेवर आधारित आहे. जे विद्यार्थी तलाठी भरती 2023 ची तयारी करत आहेत. त्यांना ऑनलाइन सराव परीक्षा द्यावी लागेल. म्हणून, तलाठी भरती 2023 ची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी आम्ही तलाठी भारती ऑनलाइन परीक्षेची टेस्टची व्यवस्था करत आहोत.

Read More:- Marathi Grammer Test Series – Test 1 | मराठी व्याकरण ऑनलाइन परीक्षा – 25 मार्क्स

Maharashtra Talathi Question Paper Online Test Details Series 2

ही Free Talathi Question Paper Online Test ही Practice Test 120 मिनटांची असते. जी की भरतीच्या होणाऱ्या पेपर चा वेळ असतो. ह्या प्रश्न पत्रिके मध्ये 100 प्रश्न असतील. प्रत्येक प्रश्नला 2 मार्क असेल. असे एकूण 200 मार्क्स चा पेपर होणार आहे. सर्व प्रश्न हे जुन्या तलाठी भरती 2023 ऑनलाइन ह्या प्रश्न पत्रिकेतून घेतलेले आहे.

ह्या प्रश्नपत्रिके मधील प्रश्न हे Talathi भरती च्या झालेल्या परीक्षे मध्ये विचारलेले आहे. तलाठी भरती परीक्षेचे ची Practice Test Online खालील प्रमाणे आहे. ह्या Talathi Online Mock Test चा पेपर खालील स्टार्ट quizz वर क्लिक करून बघू शकता.

[WpProQuiz_toplist 66]

[WpProQuiz 66]

Maharashtra Talathi Question Paper Online Test Series 1

ह्या Maharashtra Talathi Question Paper Online Test Series 1 :- महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडून नवीन भरती 2023 जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडून नवीन 4633+ जागांसाठी मेगा भरती जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडून जाहीर केलेल्या भरती साठी अनेक शकडो उमेदवारांनी अर्ज केला आहे. त्या उमेदवारांना ऑनलाइन महा फॉरेस्ट वनरक्षक टेस्ट देण्याची आणि प्रॅक्टिस करण्याची गरज असते. Maharashtra तलाठी प्रश्न पत्रिका Series 1 देण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Maharashtra Talathi Exam Pattern 2023

  • सिलॅबस मध्ये दिलेल्या माहिती प्रमाने या परीक्षे साठी ०४ मुख्य विषय आहेत आणि यावर आधारीत प्रश्न विचारले जातात .
  • परीक्षे ची पात्रता पदवी प्रमाणपत्र असल्या मुले विचारले जाणार प्रश्न सुद्धा याच स्तरावरचे असतात .
  • मराठी भाषे चे प्रश्न मुख्य व्याकरण वर आधारित असून ते १२ वि पर्यंतच च्या लेवल चे असतात .
  • परीक्षा एकूण २०० मार्क्स ची असून MCQ ऑनलाईन पद्धतीने घेतली जाते .
  • प्रत्येक प्रश्नाला २ मार्क्स असून एकूण प्रश्न १०० असतात तसेच नेगेटिव्ह मार्किंग सुद्धा असणार आहे .
  • सादर परीक्षे साठी २ तसंच वेळ देण्यात येतो पॅटर्न पुढीलप्रमाणे .
विषय प्रश्न मार्क्स वेळ
Marathi2550
English2550
General Knowledge2550
Mathematics2550
एकूण 1002002 Hours

Read More:- ALL Talathi Bharti Question Papers With Answers PDF Download | तलाठी भरती च्या मागील वर्षीच्या सर्व प्रश्नपत्रिका डाउनलोड

Talathi Syllabus 2023 – Marathi Subject

In this Talathi Syllabus, 2023 | Marathi Subjectyou will find One-word Substitution, Phrases Meaning and Use, Types of Sandhi, Antonyms, Synonyms, etc. you need to be studied of things. In a language subject, you have a chance to get good marks. Being in the mother tongue section helps a lot to solve easier questions.

ह्या Marathi Subject Syllabus मध्ये तुम्हाला One-word Substitution, Phrases Meaning and Use, Types of Sandhi, Antonyms, Synonyms and etc. ह्या गोष्टींचा अभ्यास करावा लागेल. भाषा विषया मध्ये तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळवण्याचा एक संधी असते त्यानुसार तुम्ही पैकीचे पैकी मार्क्स मिळवू शकतात. हा विभाग मातृभाषेत असल्याने सोडवण्यास खूप मदत मिळते.

One word Substitution (शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द)
Phrases Meaning and Use (,म्हणी, वाक्प्रचारांचा अर्थ)
Word Type – Noun , Pronoun, Adverb, Verb, Adjectives, Separation, Sandhi(शब्दांचे प्रकार, नाम, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रियापद विशेषण, विभक्ती, संधी )
Types of Sandhi (संधीचे प्रकार)
Antonyms (विरुद्धार्थी शब्द)
Synonyms (समानार्थी शब्द)
Types Of Tenses ( काळ व काळाचे प्रकार)

Talathi Bharti Study Material English Subject Syllabus 2023

In this English Subject Syllabus 2023, you need to study Sentence Structure, One-word Substitutions, Spot the Error, Synonyms & Antonyms, Question tag, Proverbs, etc. you need to these be studied of things. In a language subject like Marathi and English, you have a chance to get good marks. Languages subjects are easier than the other sections.

या इंग्रजी विषयाच्या अभ्यासक्रम 2023 मध्ये, तुम्हाला वाक्य रचना, एक-शब्द पर्याय, त्रुटी शोधणे, समानार्थी शब्द आणि विरुद्धार्थी शब्द, प्रश्न टॅग, नीतिसूत्रे इत्यादींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मराठी आणि इंग्रजीसारख्या भाषा विषयात तुम्हाला चांगले गुण मिळवण्याची संधी आहे. भाषा विषय इतर विभागांपेक्षा सोपे आहेत.

Sentence Structure (वाक्य रचना)
One word Substitutions (शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द)
Spellings
Verbal Comprehension Passage
Spot the Error
Use Proper Form of Verb
Vocabulary
Synonyms & Antonyms
Proverbs
Tense & Kinds of Tense
Question tag
Phrases

Talathi Bharti Study Material General Knowledge Subject Syllabus 2023

In this General Knowledge Syllabus 2023, you need to study Maharashtra history, Sports, Computer Awareness, Current Affairs, Geography of the District, Etc. You need to these be studied this topic properly. This topic is hard than language subjects. If you do a proper study then you can easily get good marks in this topic.

या जनरल नॉलेज विषयाच्या अभ्यासक्रम 2023 मध्ये, तुम्हाला महाराष्ट्राचा इतिहास, क्रीडा, संगणक जागरूकता, चालू घडामोडी, जिल्ह्याचा भूगोल, इत्यादींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला या विषयाचा नीट अभ्यास करणे आवश्यक आहे. हा विषय भाषा विषयापेक्षा कठीण आहे. जर तुम्ही योग्य अभ्यास करत असाल तर तुम्हाला या विषयात सहज चांगले गुण मिळू शकतात.

Maharashtra history
Sports
Computer Awareness
Current Affairs (चालू घडामोडी)
Geography of District
Constitution of India (भारताचे संविधान)
Banking Awareness
History

Read More:- Talathi Bharti 2023 | महाराष्ट्रामध्ये मेगा 4644 तलाठी पदाची भरती जाहीर, शैक्षणिक पत्राता, मासिक वेतन 81,100 पर्यंत

Mathematics Subject Syllabus 2023

In this Mathematics Subject Syllabus 2023, you need to study Compound Interest, Sports, Profit and Loss, Time & Work, Number system, Percentage Etc. You need to these be studied this topic properly. This topic is hard than language subjects. If you are doing a proper study then you can easily get good marks on this topic.

या गणित विषयाच्या अभ्यासक्रम २०२३ मध्ये, तुम्हाला चक्रवाढ व्याज, खेळ, नफा-तोटा, वेळ आणि काम, संख्या प्रणाली, टक्केवारी इत्यादींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला या विषयाचा नीट अभ्यास करणे आवश्यक आहे. हा विषय भाषा विषयापेक्षा कठीण आहे. जर तुम्ही नीट अभ्यास करत असाल तर तुम्हाला या विषयात सहज चांगले गुण मिळू शकतात.

Compound Interest (चक्रवाढ व्याज)
Profit and Loss (नफा व तोटा)
Time & Work (वेळ आणि काम)
Number system
Addition, Subtraction, Divide and Multiplication (बेरीज, वजाबाकी, भागाकार आणि गुणाकार)
LCM & HCF (ल.सा.वी आणि म .सा.वी )
Decimal system (दशांश)
Numerical series
Simple interest
Percentage
Average
Cube & cube roots (घन आणि घन मुळे)
Square & Square roots
Simplification
Problem on age
Mixture
sphere

Conclusion Of Talathi Question Paper Online Test

आपण ह्या Post वर मध्ये Talathi Question Paper Online Test आणि त्याचा प्रकरांची ची संपूर्ण माहिती सविस्तर पणे जाणून घेतली आहे. ह्या Page वर तुम्ही talathi question paper online test, talathi mock test, talathi bharti mock test, talathi online test in marathi, talathi practice paper online test, talathi online test series, talathi free mock test, talathi bharti online practice test, talathi online practice test in marathi, talathi paper online test, talathi online question paper, talathi bharti practice paper online, test series for talathi exam तलाठी च्या भरती साठी तुम्ही तयारी करू शकतात. ही होणारी परीक्षा मागील वर्षाची च्या तलाठी च्या होणाऱ्या भरती वर आधारित आहत. ह्या माध्यमातून तुम्ही तलाठी भरती ची तयारी निश्चित करू शकतात. आम्ही आशा करतो की तुम्हाला ह्या ऑनलाइन टेस्ट मध्ये तुम्ही तुमची तयारी चेक केली असेल.

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages