Advertisement

Adivasi Vikas Vibhag Bharti Syllabus And Exam Pattern PDF |आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र भरती अभ्यासक्रम आणि परीक्षा स्वरूप

Table of Contents

Adivasi Vikas Vibhag Bharti Syllabus And Exam Pattern PDF The Department of Maharashtra Tribal Development has released the official advertisement for recruitment of more than 602 vacancies in various departments. For this purpose, the official Adivasi Vikas Vibhag Bharti Syllabus and Exam Pattern of the Maha tribal Department of Maharashtra has been released. To prepare for this simultaneous recruitment, it is necessary to know the syllabus and patterns.

In today’s post, you will get detailed information about the recruitment curriculum and examination format of the Department of Maharashtra Tribal development

Adivasi Vikas Vibhag Bharti Syllabus And Exam Pattern PDF

Adivasi vikas Vibhag Bharti Syllabus And Exam Pattern PDF :- आदिवासी विकास विभाग भरती साठी अधिकृत जाहिराती जाहीर झाल्या असून जवळ जवळ ६०२ पेक्षा जास्त जागा विविध वेगवेगळ्या विभागामध्ये मध्ये भरल्या जाणार आहेत. या साठी आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र कडून अधिकृत Adivasi vikas Vibhag Bharti Syllabus And Exam Pattern | आदिवासी विकास विभाग भरती चा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा स्वरूप जाहीर करण्यात आलेले आहे. एकाच वेळी घेण्यात येणाऱ्या या भरती ची तयारी करण्या साठी अभ्यासक्रम आणि पॅटर्न माहित असणे आवश्यक आहे. आजच्या या पोस्ट मध्ये आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र भरती अभ्यासक्रम आणि परीक्षा स्वरूप विस्तारित माहिती जाणून घेऊ घ्या.

Read More:- Marathi Padhe PDF Download | 1 ते 50 मराठी पाढे ची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Mahatribal Bharti 2023

जाहिरात क्रमांकआस्था-पद भरती 2022/प्र.क्र. 142/का.2 (1)/नाशिक
अर्ज पद्धतऑनलाईन
एकूण जागा 602  जागा
नौकरी ठिकाणसंपूर्ण महाराष्ट्र
फीखुला प्रवर्ग: ₹1000/-  [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ/दिव्यांग/माजी सैनिक: ₹900/-]

Posts And Vacancies | पद आणि जागा

Post No.Name of the PostEducational Qualifications
1वरिष्ठ आदिवासी विकास निरीक्षक निरिक्षक14
2संशोधन सहाय्यक17
3उपलेखापाल/मुख्य लिपिक41
4आदिवासी विकास निरीक्षक14
5वरिष्ठ लिपिक/सांख्यिकी सहाय्यक187
6लघुटंकलेखक05
7अधीक्षक (पुरुष)26
8अधीक्षक (स्त्री)48
9गृहपाल (पुरुष)43
10गृहपाल (स्त्री)25
11ग्रंथपाल38
12सहाय्यक ग्रंथपाल01
13प्रयोगशाळा सहाय्यक29
14उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक14
15माध्यमिक शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम)15
16प्राथमिक शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम)27
17प्राथमिक शिक्षण सेवक (इंग्रजी माध्यम)48
18उच्चश्रेणी लघुलेखक03
19निम्नश्रेणी लघुलेखक13
Total602

Read More:- Sant Namdev Information In Marathi | संत नामदेवांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Adivasi Vikas Vibhag Bharti Syllabus and Exam Pattern |महा त्रिबल भरती अभ्यासक्रम आणि परीक्षा स्वरूप

या आदिवासी विकास विभाग भरती मध्ये विविध नुसार भरती केली जाणार आहे.त्या साठी परीक्षा घेतली जाणार परीक्षा लवकरच कळवली जाणार असून या बद्दल अधिकृत माहिती लवकरच जाहीर करण्यात येईल .अधिकृत पॅटर्न आणि सिलॅबस जाहीर केला गेला असून तो आपण विस्तारित स्वरूपात पाहुयात.

Mahatribal devolpment Bharti Syllabus

आदिवासी विकास विभाग भरती मध्ये वेग वेगळ्या पदाची भरती ही करण्यात येणार आहे. त्या मध्ये वेग वेगळ्या पदानुसार सिलेबस आणि परीक्षा स्वरूप आहे. त्याची माहिती आपण खालील प्रमाणे जाणून घेणार आहोत.

 • मराठी भाषा
 • English Language
 • General Knowledge – सामान्य ज्ञान
 • General Intelligence – बौध्दिक चाचणी

Read More:- All Kalam In Marathi PDF Download | Kalam 1 To 395 | भारतीय राज्यघटनेतील कलम 1 ते 395 पर्यंत च्या सर्व कलमांची माहिती जाणून घ्या

Marathi Subject – मराठी विषय

 • समानार्थी शब्द
 • काळ व काळाचे प्रकार
 • म्हणी आणि वाक्यप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग ,
 • उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे
 • वाक्य चे प्रकार ,
 • प्रसिद्ध पुस्‍तके आणि लेखक,
 • वाक्प्रचार चे अर्थ व उपयोग,
 • विभक्ती,
 • विरुद्धार्थी शब्द,
 • विशेषण,
 • शब्दसंग्रह.
 • शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द,
 • शब्दांचे प्रकार,
 • संधी व संधीचे प्रकार म्हणी,
 • शब्दसंग्रह
 • सर्वनाम,
 • संधी व संधीचे प्रकार म्हणी

General Knowledge -सामान्य ज्ञान

 • History of India and Maharashtra
 • Geography of India and Maharashtra
 • Indian Constitution and Polity
 • Economy of India and Maharashtra
 • Science and Technology
 • Environment and Ecology
 • Culture and Heritage of India and Maharashtra
 • Current Affairs

English Language-इंग्लिश

 • Comprehension of passage
 • Article,
 • Common Vocabulary
 • Sentences Structure
 • Idioms and phrases and their meaning
 • Sentence Arrangement and Error Correction
 • Fill in the blanks in the sentence,
 • Narration,
 • One Word Substitution,
 • Phrases.
 • Proverbs,
 • Punctuation,
 • Question Tag,
 • Sentence,
 • Spelling,
 • Spot The Error,
 • Structure,
 • Synonyms, Antonyms,
 • Tense & Kinds Of Tense,
 • Use Proper Form Of Verb,
 • Verbal Comprehension Passage Etc,
 • Vocabulary (Use of Idioms and Phrases and their meaning and expressions),
 • Voice,

General Intelligence-बौद्धिक चाचणी

 • Analogies
 • Classification
 • Series
 • Coding and Decoding
 • Blood Relations
 • Directions and Distances
 • Ranking and Ordering
 • Syllogism
 • Statement and Conclusion
 • Statement and Assumption
 • Statement and Argument
 • Statement and Course of Action
 • Data Sufficiency
 • Puzzles
 • Non-Verbal Reasoning
 • Simplification and Approximation
 • Number System
 • Number Series
 • Arithmetic
 • Algebra
 • Geometry

Read More:- Direct And Indirect Speech In Marathi With Examples PDF Download | English Grammar In Marathi

Adivasi vikas Vibhag Bharti Exam Pattern Details

आदिवासी विकास विभाग भरती मधील या पदासाठी अधिकृत जाहीर केलेल्या जाहिराती नुसार १०० गुणांची लेखी परीक्षा घेण्यात येणार असून एकूण आणि १०० प्रश्न असणार आहे. परीक्षा स्वरूपाची संपूर्ण माहिती आपण खालील प्रमाणे जाणून घेणार आहोत.

परीक्षा पॅटर्न | Exam Pattern

एकूण गुण तक्ता
क्रमांक.पदाचे नाव लेखी परीक्षा एकूण गुण मराठी इंग्रजी सामान्य ज्ञान बौद्धिक चाचणी वेळ
1गृहपाल पुरुष 20050505050120Minute
2गृहपाल स्त्री 20050505050120Minute
3संशोधन सहायक 20050505050120Minute
4उपलेखापाल /मुख्यलिपिक 20050505050120Minute
5आदिवासी विकास निरीक्षक 20050505050120Minute
6वरिष्ठ आदिवासी विकास निरीक्षक 20050505050120Minute
7वरिष्ठ लिपिक /सांख्यिकी सहायक 20050505050120Minute
8प्राथमिक शिक्षण सेवक 20050505050120Minute
9माध्यमिक शिक्षण सेवक 20050505050120Minute
10उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षण सेवक 20050505050120Minute
11 अधीक्षक पुरुष 20050505050120Minute
12अधीक्षक स्त्री 20050505050120Minute
13ग्रंथपाल 20050505050120Minute
14सहायक ग्रंथपाल 20050505050120Minute
15लघुटंकलेखक 1002525252560 Minute
16उच्चश्रेणी लघुलेखक 1002525252560 Minute
17निम्नश्रेणी लघुलेखक 1002525252560 Minute
18प्रयोगशाळा सहायक 20050505050120Minute
 • या मध्ये एकूण १०० प्रश्न असून १०० गुण असणार आहेत तर वेळ ९० मिनिटांचा असणार आहे.
 • प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क्स ची निगेटिव्ह मार्किंग सुद्धा असणार आहे.

Read More:- All Dinvishesh PDF Download | दिनविशेष 2023 ची संपूर्ण माहिती | Aajcha Dinvishesh

महत्वाची माहिती | Important Notes

 • परीक्षे हि ऑनलाईन घेतली जाणार असून CBT म्हणजेच वस्तूनिष्ठ प्रश्न असणार आहेत.
 • प्रत्येक अचूक उत्तरेस २ गुण असणार आहेत.
 • चुकीच्या उत्तरासाठी कोणताही नकारात्मक मार्क्स असणार आहेत.

Read More:- 300+ GK Questions In Marathi PDF Download | सामान्य ज्ञान प्रश्न आणि त्यांच्या उत्तरांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Mahatribal Development Bharti Syllabus PDF Download

Adivasi Vikas Vibhag Bharti Exam Syllabus And Exam Pattern PDF Download :- आपण ह्या आर्टिकल मध्ये आदिवासी विकास विभाग भरती अभ्यासक्रम आणि परीक्षा स्वरूपाची माहिती जाणून घेतली आहे. अनेक जणांना अधिक माहिती साठी ही पीडीएफ मध्ये संपूर्ण माहिती अभ्यासासाठी पाहिजे असते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आम्ही अश्या लोकांना समजणे सोपे जावे आणि त्यांना संपूर्ण माहिती ही दुसऱ्यांना शेअर करता यावी म्हणून आम्ही Adivasi Vikas Vibhag Bharti Exam Syllabus And Exam Pattern PDF Download  करण्यासाठी PDF देत आहोत. तुम्ही Adivasi Vikas Vibhag Bharti Exam Pattern आणि त्यांची संपूर्ण माहिती खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकतात.

Conclusion Of Adivasi Vikas Vibhag Bharti Syllabus

आपण या पोस्ट मध्ये आपण आदिवासी विकास विभाग भरती अभ्यासक्रम आणि परीक्षा स्वरूप ची संपूर्ण माहिती सविस्तर बघितली आहे. आपण ह्या आर्टिकल मध्ये आपण  हे बघितले आहे. Adivasi Vikas Vibhag bharti syllabus pdf, Adivasi Vikas Vibhag bharti syllabus pdf download ज्या मध्ये तुम्ही कोणत्याही भरती ची तयारी किंवा कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी मदत करेन. यासाठीच या पोस्ट च्या नोट्स तुम्ही काढून घेऊ शकता किंवा त्याचा PDF डाउनलोड करू शकता जे तुम्हाला अभ्यास करताना फायदा चे ठरणार आहेत.

FAQ Frequently Asked Question For Adivasi Vikas Vibhag Bharti Syllabus And Exam Pattern

Q1. What is the Jalsampada Vibhag Bharti Syllabus?

Ans:- The Adivasi Vikas Vibhag Bharti Syllabus is the list of topics that will be covered in the written examination for the Adivasi Vikas Vibhag recruitment drive. The syllabus is divided into two parts: General Knowledge and Language Proficiency.

Q2. What is the format of the written examination?

Ans:- The written examination will be a multiple-choice question (MCQ) test. The questions will be based on the topics covered in the syllabus..

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages