Advertisement

MPSC PSI Syllabus and Exam Pattern 2023 PDF Download

MPSC Recruitment 2022

MPSC PSI Syllabus and Exam Pattern 2022: – Maharashtra State Service Commission will soon announce the examination and official advertisement for PSI recruitment. Which candidates are already preparing. Or they are about to start preparations. It is very important for them to see and understand the MPSC PSI Mains syllabus PDF and exam pattern, the syllabus is changed from time to time. Otherwise, the examination format and syllabus are almost the same every year. In this post MPSC PSI Prelims syllabus Syllabus, and Exam Pattern 2022 complete information is given in an expanded form that will help you.

MPSC PSI Syllabus and Exam Pattern 2022 :- महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोग कडून PSI पदाची भरती साठी परीक्षा आणि अधिकृत जाहिरात लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. जे उम्मेदवार आधी पासून तयारी करत आहेत. किंवा आता तयारी सुरु करणार आहेत. त्यांच्यासाठी PSI Syllabus 2021 आणि एक्साम पॅटर्न नीट पाहणे आणि समजून घेणे खूप महत्वाचं असते,सिलॅबस मध्ये कधीतरी बदल केला जातो. नाहीतर दरवर्षी परीक्षा स्वरूप आणि अभ्यासक्रम जवळ जवळ सारखेच असते. ह्या पोस्ट मध्ये MPSC PSI Syllabus and Exam Pattern 2022 संपूर्ण माहिती विस्तारित स्वरूपात दिलेली आहे जी तुम्हाला मदत करेल.

PSI Exam syllabus and Exam Pattern Details

Every Candidate Who Preparing For MPSC PSI Bharti 2022 Needs To Know About The Syllabus. We are giving the syllabus For the MPSC Police Sub-inspector Syllabus in the Post Given Below.

 • MPSC PSI is the first pre-examination followed by the main examination.
 • Questions based on General Awareness are asked for the pre-exam.
 • Official information of syllabus along with advertisement is published by MPSC every year.

MPSC PSI Syllabus In Marathi Details 2022

MPSC PSI Bharti 2022 ची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना अभ्यासक्रमाबद्दल माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आम्ही खाली दिलेल्या पोस्टमध्ये MPSC Police Sub Inspector अभ्यासक्रमासाठी अभ्यासक्रम देत आहोत.

 • ह्या MPSC PSI सगळ्यात अगोदर पूर्व परीक्षा घेतली जाते त्या नंतर मुख्य परीक्षा असते.
 • पूर्व परीक्षे साठी General Awareness वर आधारित प्रश्न विचारलं जातात.
 • दरवर्षी MPSC कडून जाहिराती बरोबर सिलॅबस ची अधिकृत माहिती जाहीर केली जाते.

MPSC PSI Prelims Syllabus 2022

MPSC PSI Prelims General Knowledge Syllabus 2022

This is the General Awareness Syllabus section, Everyone needs to know and study General Science, Current Affairs, General Knowledge, History, Economics, Geography, etc. You can score in this section scoring many of the students. this topic is hard for those students who don’t study. You can get Higher marks in the part when you are studying properly.

 • Current Affairs-भारत आणि आंतरराष्टीय
 • Science & Technology-सगळ्या विज्ञान शाखा बेसिक
 • Indian Constitution-घटना ,ग्राम तसे राज्य व्यवस्थापन 
 • Social Events-सामाजिक कार्यक्रम
 • History-इतिहास
 • Culture-महाराष्ट्र संस्कृति
 • Geography-महाराष्ट्र भूगोल
 • Arthmatic -अंकगणित
 • Mental Ability -बुद्धिमत्ता

MPSC PSI Exam Pattern

MPSC PSI Exam Pattern is the most important thing to know before studying material. This MPSC pre-exam is conducted online using the MCQ method. It has a total of 100 questions and 100 marks. In the pre-exam questions are asked based on General Knowledge. know the full details as given below.

 • After applying for the post, pre-waiting is done which is a qualifying examination.
 • In the pre-exam questions are asked based on General Knowledge.
 • This exam is conducted online using MCQ method. It has a total of 100 questions and 100 marks.
 • The exam can be given in Marathi and English.
 • Total time is given as 1 hour.
 • 0.25 marks are deducted for wrong answer.

MPSC PSI पूर्व परीक्षा पॅटर्न

 • पदासाठी अर्ज केल्या नंतर पूर्व प्रतीक्षा घेतली जाते जी पात्र परीक्षा असते.
 • पूर्व परीक्षे मध्ये General Knowledge वर आधारित प्रश्न विचारले जातात.
 • हि परीक्षा MCQ पद्धतीने ऑनलाईन च घेतली जाते या मध्ये एकूण १०० प्रश्न आणि १०० मार्क्स असतात.
 • परीक्षा मराठी आणि इंग्लिश कोणत्याही भाषेमध्ये दिली जाऊ शकते.
 • एकूण वेळ १ तासाचा देण्यात येतो.
 • चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क्स कट केले जातात.
विषय प्रश्न मार्क्स वेळ
General Knowledge( Awareness)1001001 Hour

MPSC Police Sub Inspector मुख्य परीक्षा सिलॅबस

 • PSI Mains Exam Syllabus हे पेपर साठी खूप महत्वाच्या आहे.
 • PSI Mains Exam हे पेपर १ आणि २ असे दोन पेपर आहेत हे दोन्ही पेपर एकाच दिवशी घेतले जातात .
 • या पेपर चा सिलॅबस मध्ये पेपर १ साठी Marathi,English ,General Knowledge आहे तर पेपर २ साठी General Knowledge, Aptitude, Mental Ability हे विषय आहेत.

MPSC PSI Syllabus Marathi Section 2022

In This MPSC PSI Marathi Syllabus Section, You Need To Know And Study the Marathi language. Marathi Language And Any Other Language Is A Scoring Subject In All Government Exams You Can Get Higher Marks In The Marathi Language When You Study Properly.

 • वाक्यरचना,
 • म्हणी
 • वाकप्रचार
 • संधी
 • अलंकार
 • उतार्‍यावरील प्रश्‍नांची उत्तरे
 • शब्दसंग्रह,
 • व्याकरण,

English Syllabus 2023

In this MPSC PSI English Syllabus Section, You Need To Know And Study the Word Formation, Fill in the Blanks, Idioms & Phrases, Etc. English Language and any other language is a scoring subject in all government exams you can get higher marks in the English language when you study properly.

 • Word Formation
 • Fill in the Blanks
 • Idioms & Phrases
 • Sentence Completion
 • Error Correction
 • Passages
 • Sentence Rearrangement.
 • Synonyms.
 • Vocabulary
 • Comprehension
 • Grammar.
 • Antonyms.
 • Subject-Verb

General Knowledge Syllabus 2023

This is the General Awareness Syllabus section, Everyone needs to know and study General Science, Current Affairs, General Knowledge, History, Economics, Geography, etc. You can score in this section scoring many of the students. this topic is hard for those students who don’t study. You can get Higher marks in the part when you are studying properly.

 • Geography of India
 • General Politics
 • CurrentAffaris
 • History
 • Culture
 • Social Events
 • Science & Technology
 • Indian Constitution

Reasoning Syllabus 2022

This is the MPSC PSI Reasoning section, Everyone needs to know and study Reasoning, Classification, Blood Relation, Word Arrangement, Coding-Decoding, Relations, etc. You can score in this section scoring many of the students. this topic is hard for those students who don’t study. You can get Higher marks in the part when you are studying properly.

 • Number Series.
 • Alphabet Series.
 • Blood Relations
 • Non-Verbal Series
 • Clocks & Calendars
 • Embedded Figures
 • Analogy
 • Mirror Images
 • Coding-Decoding.
 • Directions.
 • Cubes and Dice
 • Arithmetical Reasoning.
 • Decision Making.

Aptitude Syllabus 2022

In the MPSC PSI aptitude section, everyone needs to know and study percentage, arithmetical operation, Disocunt, H.C.F, and l.C.M, Compound interest, and simple interest, Relations, etc. You can score in this section scoring many of the students. this topic is hard for those students who don’t study. You can get Higher marks in the part when you are studying properly.

 • Percentages.
 • Arithmetical operations
 • Discounts.
 • H.C.F. & L.C.M.
 • Compound Interest.
 • Simplification
 • Boats and Streams.
 • Average.
 • Number Systems.
 • Ratio and Proportion.
 • Average.
 • Data Interpretation
 • Problems on Ages
 • Profit and Loss.
 • Simple Interest.
 • Time, Work, Distance..

MPSC PSI Exam Pattern Mains

MPSC PSI Exam Pattern Mains is the most important thing to know before studying material. This MPSC Mains exam is conducted online using the MCQ method. It has a total of 100 questions and 100 marks. In the pre-exam questions are asked based on General Knowledge. know the full details as given below.

 • MPSC मुख्य परीक्षा पेपर १ आणि २ अशा पद्धतीने घेतली जाते .
 • दोन्ही मिळून एकूण मार्क्स १०० असतात .
 • परीक्षा २ तासांची असते ज्या मध्ये पेपर १ ला १ तास आणि २ ला १ तास वेळ असतो .
 • चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क्स कट केले जातात .
पेपर विषय मार्क्स प्रश्न वेळ
Paper 1Marathi50501 Hour
English3030
General Knowledge2020
Paper 2General Knowledge, Aptitude, Mental Ability1001001 Hour
एकूण 2002002 Hour

MPSC PSI Selection Process

 • MPSC कडून सब इंस्पेक्टकर पदासाठी जाहिरात दिल्या नंतर उम्मेदवार अर्ज करतात.
 • अर्ज नंतर ऍडमिट कार्ड देऊन उम्मेदवारांची पूर्व परीक्षा घेतली जाते.
 • पूर्व परीक्षा झालेल्या उम्मेदवाराना मुख्य परीक्षा १ आणि २ साठी बोलावण्यात येते.
 • मुख्य परीक्षा पास झाल्या नंतर फिजिकल टेस्ट आणि मुलाखतीसाठी बोलावले जात.

MPSC PSI Physical Standards Test

Running Pull-upsthrowLong jumpBrisk Walking
महिलां उम्मेदवार 1000 meters4 kg3 kms
पुरुष उम्मेदवार 800 meters87.260 kg

MPSC PSI Syllabus PDF Download 2023

बहुतांश उमेदवारांना MPSC PSI Mains Syllabus बद्दल ची माहिती ही MPSC PSI Syllabus PDF Marathi 2022 स्वरूपात पाहिजे असते. त्यामुळे ही आम्ही PSI Pre Syllabus In Marathi PDF आणि PSI Mains Syllabus In Marathi PDF स्वरूपात ही माहिती उपलब्ध करून देत आहे. खालील MPSC PSI Syllabus PDF Download वर क्लिक करा. त्या मध्ये तुम्हाला MPSC PSI Syllabus PDF मिळेल.

MPSC PSI Exam Pattern PDF Download 2022

बहुतांश उमेदवारांना MPSC PSI बद्दल Exam Pattern ची माहिती ही PDF स्वरूपात पाहिजे असते. त्यामुळे ही आम्ही पीडीएफ स्वरूपात ही माहिती उपलब्ध करून देत आहे. खालील MPSC PSI Exam Pattern PDF Download वर क्लिक करा.

Frequantely Asked Questions For MPSC PSI Syllabus and Exam Pattern 2022 PDF Download

MPSC PSI पदाच्या परीक्षे ची फी किती आहे ?

फी General category साठी Rs 394/- तर Reserved category तर Rs 294/- आहे.

PSI पदासाठी वयाची पात्रता काय आहे ?

या पदासाठी कमीत कमी वय मर्यादा 19 तर जास्तीत जास्त 31 वर्ष आहे.

MPSC पोलीस इन्स्पेक्टर पदासाठी शैक्षणिक पात्रता काय आहे ?

SI पदासाठी उम्मेदवार कोणत्या हि शाखेचा पदवीधर असणे आवश्यक आहे. ज्याला मराठी भाषा येणे आवश्यक आहे.

MPSC इन्स्पेक्टर पदासाठी शारीरिक पात्रता काय आहे ?

माहिती नुसार या पदासाठी पुरुष उम्मेदवाराची उंची 165cm तर छाती 79cm असणे आवश्यक आहे. महिलांसाठी उंची 157cm, असणे जरुरी आहे .

MPSC PSI साठी कट ऑफ कशी लागते ?

MPSC SI पदासाठी कट ऑफ प्रवर्गानुसार लावली जाते जी ४४ ते ३६ पर्यंत असू शकते.

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages