Advertisement

MPSC ASO Syllabus 2022 And Exam Pattern PDF Download

MPSC Recruitment 2022

MPSC ASO Syllabus 2022:- MPSC Maharashtra State Service Commission conducts recruitment examinations for the post of MPSC ASO i.e. Assistant Section Officer. There is a lot of competition where it is more important to get on the merit list than to pass. You are also preparing for this exam. So today’s post will be very important for you in which the complete information of the Syllabus And Exam Pattern of the MPSC ASO post is given in an expanded form.

MPSC महराष्ट्र राज्य सेवा आयोग कडून MPSC ASO म्हणजेच Assistant Section Officer पदासाठी भरती परीक्षा घेतल्या जातात .ऑनलाईन अर्ज सुरु झाल्या नंतर महाराष्ट्र मधून लाखो उम्मेदवार परीक्षा तयारी सुरु ;करतात काही उम्मेदवाराने या अगोदर परीक्षा दिलेल्या असतात तर काही प्रथमच अर्ज करत असतात ज्या मुले या परीक्षे साठी स्पर्धा खूपच असते जिथे पास होण्यापेक्षा मेरिट लिस्ट मध्ये येणे खूपच महत्वाचं असते तुम्ही सुद्धा या परीक्षे ची तयारी करत आहेत.

तर आजची हि पोस्ट तुम्हाला खूपच महत्वाची ठरेल ज्या मध्ये MPSC ASO पदाच्या Syllabus And Exam Pattern संपूर्ण माहिती विस्तारित स्वरूपात देण्यात आलेली आहे.

MPSC ASO Syllabus 2022 Details

Every candidate who preparing for MPSC Group C Syllabus 2022 needs to know about the syllabus. We are giving the syllabus For the MPSC Group C Syllabus in the post given below.

 • MPSC ASO परीक्षा मुख्य २ स्टेज मध्ये घेतली जाते. Pre Exam आणि Mains Exam महत्वाचं म्हणजे या नंतर मुलाखत घेतली जात नाही.
 • अर्थातच उमेमद्वाराला MPSC कडून ठरवलेली आवश्यक पात्रता पूर्ण करणे अनिवार्य असते.
 • पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या पॅटर्न नुसार Syllabus पाहणे आवश्यक आहे.

MPSC ASO Pre Syallbus 2022 Details

 • MPSC ASO पूर्व परीक्षे साठी General Ability वर आधारित प्रश्न विचारले जातात
 • १०० प्रश्न आणि १०० गुण असतात तर खालीलप्रमाणे विषयांवर आधारित प्रश्न असतात.

MPSC ASO Pre Syallbus 2022

MPSC ASO Pre Syallbus 2022. Every student who preparing for MPSC ASO Exam 2022 wants to know about the Pre-exam syllabus 2022. Pre-exam are very important to clear the exam of MPSC ASO. Here are details of the MPSC Aso Pre-exam syllabus. Given Below Syllabus will help you to understand the pre-exam syllabus.

 • General knowledge: – भारत आणि आंतरराष्ट्रीय
 • Current Affairs :- चालू घडामोडी
 • Geography :-भारत आणि जगाचा भूगोल .
 • Civics :– नागरिकशास्त्र मध्ये राज्य प्रशासन ,ग्रामव्यवस्था .
 • Economy :-भारतीय अर्थव्यवस्था ,बँकिंग ,
 • General Science :-सामान्य ज्ञान -Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Hygiene

MPSC ASO Pre Exam Pattern 2022

MPSC ASO Pre Exam Pattern 2022: Here you will know about the actual MPSC ASO pre exam pattern 2022.

 • पूर्व परीक्षे साठी General Ability वर आधारित प्रश्न विचारले जातात.
 • पेपर मध्ये एकूण प्रश्न १०० असून गुण सुद्धा १०० असतात.
 • परीक्षे साठी एकूण वेळ १ तासाचा देण्यात येतो.
 • प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो चुकीच्या उत्तराला 0.25 मार्क्स कट केले जातात.
विषय प्रश्न गुण वेळ
General Ability1001001 Hour

Read More: MPSC Group C Syllabus & Exam Pattern 2022 PDF Download

MPSC ASO Mains Syallbus 2022

MPSC ASO Mains Syallbus 2022. Students who passed the pre-examination of ASO. They need to prepare for the main exam. Given syllabus will help you to the study better than other competitors.

 • ASO पदाच्या मुख्य परीक्षे साठी पेपर १ आणि पेपर २ असे २ पेपर एकाच दिवशी घेतले जातात.
 • या मध्ये पेपर १ साठी Marathi आणि English तर पेपर २ साठी General Knowledge, Aptitude, Mental Ability वर आधारित प्रश्न असतात.

Paper 1 Syllabus

Marathi Subject Syllabus

In This MPSC ASO Marathi Syllabus Section, You need to know and study the Marathi language. Marathi language and any other language is a scoring subject in all government exams you can get higher marks in the Marathi Language when you study properly.

 • सर्वसामान्य शब्दसंग्रह
 • वाक्यरचना
 • व्याकरण
 • म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ
 • उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे
 • शुद्धलेखन नियम
 • शब्दसिद्धी आणि शब्दांच्या जाती
 • पारिभाषिक शब्द

English Subject Syllabus

In this MPSC ASO English Syllabus Section, you need to know and study the word formation, fill in the Grammar, Idioms & Phrases, etc. English language and any other language is a scoring subject in all government exams you can get higher marks in the English language when you study properly.

 • Common Vocabulary,
 • Sentence structure,
 • Grammar,
 • use of Idioms and phrase their meaning
 • comprehension of passage.

General Knoweldge Syllabus

This is the General Awareness Syllabus section, Everyone needs to know and study General Science, Current Affairs,RTI ACT माहितीचॆ अधिकार २००५ आणि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५, etc. You can score in this section scoring many of the students. this topic is hard for those students who don’t study. You can get Higher marks in the part when you are studying properly

 • Current Affairs -भारत आणि जगातील चालू घडामोडी
 • RTI ACT माहितीचॆ अधिकार २००५ आणि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५
 • Information Technology
 • Computer Knoweldge

Read More: – MPSC STI Syllabus 2022 & Exam Pattern PDF Download In Marathi

Paper 2 Syllabus

Logical & Numerical Reasoning Syllabus

This is the MPSC ASO Logical & Numerical Reasoning syllabus section, Everyone needs to know and study Reasoning, Classification, Blood Relation, Word Arrangement, Coding-Decoding, Relations, etc. You can score in this section scoring many of the students. this topic is hard for those students who don’t study. You can get Higher marks in the part when you are studying properly.

 • Numeric Series.
 • Alphabet Series.
 • Test of Direction Sense.
 • Coding-decoding.
 • Number Ranking.
 • Arithmetic Reasoning.
 • The problem of Age Calculation.
 • Analogy.
 • Decision Making
 • Non-Verbal Series.
 • Mirror Images.
 • Cubes & Dice.
 • Grouping Identical Figures.
 • Embedded figures,
 • General Science

General Knoweldge Syllabus

This is the General Awareness Syllabus section, Everyone needs to know and study General Science, Civis, General Knowledge, History, Geography, Law, etc. You can score in this section scoring many of the students. this topic is hard for those students who don’t study. You can get Higher marks in the part when you are studying properly.

 • History -महाराष्ट्राचा इतिहास
 • Geography -महाराष्टाच्या भूगोल
 • Civis -भारतीय राज्यघटना
 • Governance Systeam -राजकीय यंत्रणा जिल्हा ,राज्य ,ग्रामीण ,प्रशंसा आणि केंद्रसरकार
 • Law -न्याय मंडळ उच्च आणि सर्वोच न्यायालय
 • पंच वार्षिक योजना

MPSC ASO ची निवड प्रक्रिया

 • MPSC ASO पदासाठी ऑनलाईन जाहिरात आल्या नंतर सगळ्यात आधी उम्मेदवार ऑनलाईन अर्ज करतात .
 • या नंतर हॉल तिकीट जारी करून पूर्व परीक्षा घेतल्या जातात .
 • पूर्व परीक्षा पात्र उमेदवारांची मुख्य परीक्षा घेऊन निवड केली जाते .

शैक्षणिक पात्रता

 • ASO पदासाठी उम्मेदवार कोणत्या हि शाखेचा पदवी धर असणे आवश्यक आहे .
 • तसेच मराठी भाषा येणे आवश्यक आहे .
 • पदवी परीक्षे च्या शेवटच्या वर्षाला असलेले उम्मेदवार अर्ज करू शकतात .

MPSC ASO Syllabus PDF Download 2022

बहुतांश उमेदवारांना MPSC ASO Syllabus बद्दल ची माहिती ही MPSC ASO Syllabus PDF Download 2022 स्वरूपात पाहिजे असते. त्यामुळे ही आम्ही ASO Pre Syllabus PDF आणि ASO Mains PDF 2022 स्वरूपात ही माहिती उपलब्ध करून देत आहे. खालील MPSC ASO Syllabus PDF Download वर क्लिक करा. त्या मध्ये तुम्हाला MPSC ASO Syllabus PDF in Marathi मिळेल.

Download

MPSC ASO Exam Pattern PDF Download 2022

बहुतांश उमेदवारांना MPSC Group C बद्दल Exam Pattern ची माहिती ही PDF स्वरूपात पाहिजे असते. त्यामुळे ही आम्ही पीडीएफ स्वरूपात ही माहिती उपलब्ध करून देत आहे. खालील MPSC Group C Exam Pattern PDF Download वर क्लिक करा.

Frequently Asked Questions For MPSC ASO Syllabus 2022 & Exam Pattern PDF Download

MPSC ASO पदाच्या परीक्षे ची फी किती आहे ?

MPSC ASO परीक्षे साठी General category फी Rs 394/- आहे तर Reserved category साठी Rs 294/- आहे

ASO पदाच्या परीक्षे साठी वयाची पात्रता काय आहे ?

सादर परीक्षा देण्यासाठी उम्मेदवाराचे वय १८ ते ३८ वर्ष दरम्यान असणे आवश्यक मागासवर्गीयांसाठी या मध्ये ५ वर्ष सूट आहे .

परीक्षे साठी निगेटिव्ह मार्किंग कशी आहे ?

या MPSC ASO भरती परीक्षे मध्ये चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ मार्क्स कट केले जातात .

What is the syllabus of MPSC 2022?

The MPSC exam has been held on the basis of Marathi Subject Syllabus, English Subject Syllabus, General Knowledge, Reasoning, Logical & Numerical Reasoning Syllabus and etc.

What is Aso in MPSC?

MPSC ASO Means Assistant Section Officer (ASO)

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages