Advertisement

Marathi Leave Application Letter Example And Format PDF – शाळेच्या, कंपनी रजेचा अर्ज कसा लिहायचा

Marathi Leave Application Letter
Table of Contents

Marathi Leave Application Letter:- Complete information on how to write an application Leave Application in English, Company Leave Application, School Leave Application – Leave Application For School In Marathi Even though writing has become less in today’s world of digital technology, application writing for office or similar work still needs to be done today. Be it a government employee or a private employee, an application has to be made for leave, and other jobs, as well as application writing, is also done in schools and colleges. Most of the time, the question of how to write such applications is asked, and application formats are useful for us.

Marathi Leave Application Letter

Marathi Leave Application Letter:- अर्ज कसा लिहावा संपूर्ण माहिती Leave Application in English, Company Leave Application, शाळेच्या सुट्टीचा अर्ज – Leave Application For School In Marathi सध्याच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या जगामध्ये लेखन जरी कमी झाले असले तरी कार्यालयीन किंवा तशाच कामासाठी अर्ज लेखन आजही करावेच लागते. सरकारी कर्मचारी असो किंवा खाजगी कर्मचारी सुट्टी साठी अर्ज हा करावाच लागतो अन्य कामे तसेच शाळा .कॉलेज मध्ये सुद्धा अर्ज लेखन केले जाते .बहुतेक वेळी असे अर्ज कसे लिहायचे हा प्रश्न पडतो त्या साठी अर्ज फॉरमॅट आपल्याला उपयोगी पडतात.

Read More:- All Marathi Letter Writing With Format & Example | सर्व मराठी पत्र लेखन माहिती

सुट्टीचा अर्ज कसा लिहायचा in english – Leave Application in English

दिनांक :- 4-1-2023

To,

Name of the person who wants to send the Application

Address,

Applicant:-

Subject:- Leave Application

Dear [Name of School Principal],

I am writing to request a leave of absence from [Start Date] to [End Date]. The reason for my absence is that [State the reason for the leave, e.g. I will be traveling out of town to attend a family wedding].

I understand the importance of attending school regularly and completing all coursework, and I assure you that I will do everything in my power to catch up on any missed work upon my return.

I have discussed this matter with my teachers and they have provided me with assignments to complete while I am away, and I will ensure that these assignments are submitted on time.

Thank you for considering my request. Please let me know if there is any additional information or documentation that you require.

Sincerely,

[Your Name]

[Grade and Section]

[Contact Information]

Read More:- Vibhakti In Marathi PDF Download | विभक्ती आणि त्याच्या प्रकाराची संपूर्ण माहिती

कंपनी सुट्टीचा अर्ज – Company Leave Application

दिनांक :- 4-1-2023

प्रति,
ज्या व्यक्तीला अर्ज करायचे आहे त्याचे नाव किंवा त्याचे पद टाका

आणि पत्ता टाका.

अर्जदार :- अर्जदार म्हणून तुमचे नाव टाका.

विषय:- कोणत्या कारणासाठी अर्ज करत आहात त्याचा विषय टाका.

मी [रजेच्या कारणास्तव] [प्रारंभ तारखेपासून] [अंतिम तारखेपर्यंत] अनुपस्थितीची विनंती करण्यासाठी लिहित आहे. यामुळे होणाऱ्या कोणत्याही गैरसोयीबद्दल मी दिलगीर आहोत आणि मी माझ्या अनुपस्थितीत माझ्यासाठी [सहकाऱ्याचे नाव] कव्हर करण्याची व्यवस्था केली आहे.

मला कंपनीतील माझ्या भूमिकेचे महत्त्व समजले आहे आणि मी तुम्हाला खात्री देतो की मी निघण्यापूर्वी माझे सर्व प्रलंबित काम पूर्ण करीन. मी माझ्या कार्यसंघ सदस्यांना माझ्या रजेबद्दल आधीच माहिती दिली आहे आणि मी निघण्यापूर्वी चालू असलेले कोणतेही प्रकल्प [सहकाऱ्याच्या नावावर] हस्तांतरित करण्याचे सुनिश्चित करीन.

मी सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडली आहेत, जसे की माझे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, लागू असल्यास, आणि मी माझ्या रजेदरम्यान कोणत्याही संवादासाठी उपलब्ध असेल.

तुमच्या विचाराबद्दल धन्यवाद आणि मला आशा आहे की लवकरच कामावर परत येईल.

प्रामाणिकपणे,
[तुमचे नाव]

Read More:- All Arj In Marathi With Format & Example | सर्व अर्जांची सविस्तर माहिती नमुने आणि उदाहरणे

शाळेच्या सुट्टीचा अर्ज – Leave Application For School In Marathi

दिनांक :- 4-1-2023

प्रति,

प्रिय [शिक्षकाचे नाव],

अर्जदार :- अर्जदार म्हणून तुमचे नाव टाका.

विषय:- कोणत्या कारणासाठी अर्ज करत आहात त्याचा विषय टाका.

मी [Starting Date] पासून सुरू होणार्‍या आणि [Ending Date] रोजी संपणार्‍या [दिवसांची संख्या] दिवसांसाठी शाळेतून अनुपस्थित राहण्याची विनंती करण्यासाठी लिहित आहे. माझ्या रजेचे कारण [रजेचे कारण] आहे, ज्याकडे माझे त्वरित लक्ष आणि उपस्थिती आवश्यक आहे.

यामुळे होणाऱ्या कोणत्याही गैरसोयीबद्दल मी दिलगीर आहोत आणि परत आल्यावर कोणतेही चुकलेले काम पूर्ण करण्याचा मी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन. माझ्या गैरहजेरीत माझ्याकडून काही असाइनमेंट किंवा परीक्षा चुकल्या असतील, तर तुम्ही मला त्याबद्दल कळवल्यास मला खूप आनंद होईल जेणेकरून मी परत आल्यावर त्या पूर्ण करण्याची व्यवस्था करू शकेन.

तुमची समज आणि विचार केल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला आणखी काही माहिती हवी असल्यास, कृपया माझ्याशी संपर्क साधण्यास अजिबात संकोच करू नका.

प्रामाणिकपणे,

[तुमचे नाव]

रजेचा अर्ज नमुना मराठी PDF -Leave Application Format PDF

अनेक जणांना रजेचा अर्ज नमुना pdf पीडीएफ फॉर्माट मध्ये पाहिजे असतो, त्या साठी आम्ही खाली पीडीएफ देत आहोत. pdf Download वर क्लिक करून तुम्ही डाउनलोड करू शकतात.

आजारी रजेचा अर्ज

दिनांक :- 4-1-2023

प्रति,

प्रिय [मॅनेजरचे नाव],

अर्जदार :- अर्जदार म्हणून तुमचे नाव टाका.

विषय:- कोणत्या कारणासाठी अर्ज करत आहात त्याचा विषय टाका.

महोदय,

मी [प्रारंभ तारखेपासून] [अंतिम तारखेपर्यंत] अनुपस्थितीच्या रजेची विनंती करण्यासाठी लिहित आहे. माझ्या रजेचे कारण [वैयक्तिक/कुटुंब/वैद्यकीय/कारण] आहे, ज्यासाठी मी निर्दिष्ट कालावधीसाठी कार्यालयापासून दूर असणे आवश्यक आहे.

माझ्या अनुपस्थितीत कार्यसंघाच्या कार्यप्रवाहावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करून मी माझी सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण केली आहेत आणि माझ्या जबाबदाऱ्या माझ्या सहकाऱ्यांना सोपवल्या आहेत.

कृपया आवश्यकतेनुसार संबंधित वैद्यकीय/कुटुंब/वैयक्तिक कागदपत्रे शोधा. तुम्हाला आणखी काही माहिती हवी असल्यास किंवा काही प्रश्न असल्यास, कृपया मला कळवा.

तुमच्या समजुती आणि समर्थनाबद्दल धन्यवाद.

प्रामाणिकपणे,
[तुमचे नाव]

Conclusion for Marathi Leave Application Letter

Conclusion For Marathi Leave Application Letter:- आपण ह्या आर्टिकल मध्ये बघितले की अर्ज लेखन म्हणजे काय आहे. त्याच्या उपयोग कसा करतात त्या सर्वांची माहिती आपण ह्या आर्टिकल Arj In Marathi मध्ये जाणून घेतली आहे. ह्या आर्टिकल मध्ये तक्रार अर्ज – Complaint application, विनंती अर्ज – Request Application, चौकशी अर्ज – Inquiry Application, सुट्टीचा अर्ज कसा लिहायचा in english, कंपनी सुट्टीचा अर्ज, शाळेच्या सुट्टीचा अर्ज, रजेचा अर्ज नमुना pdf, रजा अर्ज नमुना मराठी, आजारी रजेचा अर्ज

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages