Advertisement

Maharashtra Gram Sevak Practice Test 2023

Maharashtra Talathi Syllabus and Exam Pattern 2022, Gram Sevak Bharti

Gram Sevak Practice Test 2023 :- Maharashtra Gram Sevak Recruitment Advertisement and Selection is done by the District Selection Committee. Gram Sevak is a Class 3 post in the Gram Vibhag. Students who are preparing for gram Sevak Bharti need to take a practice exam. Therefore, we are arranging a Gram Sevak Practice Set for practicing aspirants who preparing for Gram Sevak Bharti 2022.

Gram Sevak Online Exam Details

Gram Sevak Mock Test Free – महाराष्ट्र ग्रामसेवक भरती जाहिरात आणि निवड हि जिल्हा निवड समिती तर्फे करण्यात येते ग्रामसेवक हे ग्रामविभाग मध्ये येणारे वर्ग ३ चे पद असून ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसेवक च काम आणि पद खूप महत्वाचं असते ग्रामसेवक ग्रामपंचायत मधील जवळ जवळ सर्व महत्वाची कामे करतो.

ही Gram Sevak mock test free 2023ही Practice Test 90 मिनटांची असते. जी की भरतीच्या होणाऱ्या पेपर चा वेळ असतो. ह्या प्रश्न पत्रिके मध्ये 100 प्रश्न असतील. प्रत्येक प्रश्नला 1 मार्क असेल. असे एकूण 100 मार्क्स चा पेपर होईल. सर्व प्रश्न हे  ह्या प्रश्न पत्रिकेतून घेतलेले आहे.

ह्या प्रश्नपत्रिके मधील प्रश्न हे Gram sevak bharti 2020 रायगड च्या झालेल्या परीक्षे मध्ये विचारलेले आहे. ग्राम सेवक भरती Practice Test Online खालील प्रमाणे आहे.ह्या Gram Sevak Practice Set 2023चा पेपर खालील स्टार्ट quizz वर क्लिक करून बघू शकता.

Read More:- Gram Sevak Syllabus 2022 PDF Download & Exam Pattern PDF Maharashtra

[WpProQuiz_toplist 39]

[WpProQuiz 39]

Gram Sevak Online Test maharashtra

ही Gram Sevak Online Test Maharashtra 2023 ही 90 मिनटांची असेल जी की भरतीच्या होणाऱ्या पेपर नुसार असेल. पोलिस भरती Online test पेपर हा एकूण 100 मार्क्स चा असेल खालील प्रमाणे आहे.

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages