Advertisement

SBI PO Syllabus PDF Free download & Exam Pattern

SBI Recruitment 2022

SBI PO Syllabus PDF Free download & Exam Pattern :- SBI PO 2022 Prelim and Main exam will be online. Every year lakhs of students from all over the country appear for this recruitment. No. If you study according to the exam pattern and syllabus in a good way then there will be no problem in clearing both prelims and mains. You can see the post SBI Pattern 2022 for the pattern of the exam.

SBI PO Syllabus PDF Free download & Exam Pattern :- SBI PO 2022 पूर्व आणि मुख्य परीक्षा ऑनलाईन असणार आहेत .दरवर्षी या भरती साठी देशभरातून लाखो विधार्थी परीक्षा देतात कट ऑफ मुले निवड होण्या साठी खूपच कठीण जाते पण योग्य मार्गाने मेहनत आणि सर्व केला तर काहीच कठीण नसते .जर उत्तम पद्धतीने परीक्षा पॅटर्न आणि सिलॅबस नुसार अभ्यास केला तर पूर्व आणि मुख्य दोनी हि क्लिअर करण्यात काहीही अडचण येणार नाही परिसखेचं पॅटर्न समाधी तुम्ही SBI पॅटर्न 2022 हि पोस्ट पाहू शकता ह्या मध्ये आपण पाहूआयात कि सिलॅबस नक्की काय आणि कसा आहे.

SBI PO Syllabus PDF Free download & Exam Pattern Details

SBI PO पूर्व परीक्षेसाठी Reasoning Ablity ,Quantatitve Aptitude ,English Language हे ३ मुख्य सेकशन आहेत आणि त्यावर आधारित सर्व प्रश्न असणार आहेत.

SBI PO Syllabus For Prelims Exam पूर्व परीक्षा सिलॅबस

English LanguageReasoningQuantitaive Aptitude
PARA JublesAlphanumberic SeriesProfit & Loss
Cloze Test Ranking /Direction/Alphabet TestMixtures & Allegations
Sentence ImrovementData SufficencyWork & Time
VocabularySeating Arangement Time & Distance
Error SpotingPuzzle Data Interpretion
Verbal Ability TabulationRatio & Proportion Percentage
Word AssociationSyllogismNumber Systems
Paragraph CompletionBlood RelationsMensuration -Cylinder cons & Sphere
Fill In The BlanksInput-OutputSequence And Series
MiscellaneousCoded InequalitiesSimplification
Multiple Meaning Error SpotingCoding-DecodingPermutation, Combination & Probability

SBI PO Syllabus For Mains Exam मुख्य परीक्षा सिलॅबस

SBI PO मुख्य परीक्षेमध्ये एकूण पूर्व परीक्षे पेक्षा एक सेकशन जास्त आहे आणि वेळ सुद्धा ३ तास आहे

1 Reasoning & Computer Aptitude

2 Data Analysis & Interpretation

3 General/Economy/Banking Awareness

4 English Language

SBI PO Mains Reasoning Syllabus

पूर्व परिक्षे पेक्षा मुख्या मधे इंग्लिश सेक्शन वेगळे आहे या मधे descriptive test आहे ज्यात २ क्वेश्चन अनिवार्य आहेत संपूर्ण सिलेबस विस्तार मधे समजून घेऊयात.

 1. Syllogism
 2. Scheduling
 3. Data Sufficiency,
 4. Analytical and Decision Making
 5. Critical Reasoning,
 6. Coding and Decoding,
 7. Verbal Reasoning,
 8. Circular Seating Arrangement,
 9. Linear Seating Arrangement,
 10. Scheduling,
 11. Double Lineup,
 12. Input-Output,
 13. Blood Relations,
 14. Directions and Distances,
 15. Ordering and Ranking,
 16. The course of Action,

SBI PO Mains Data Analysis Syllabus

 1. Pie Chart,
 2. Missing Case DI,
 3. Let it Case DI,
 4. Tabular Graph,
 5. Line Graph,
 6. Bar Graph,
 7. Radar Graph Case-let,
 8. Data Sufficiency,
 9. Permutation and Combination
 10. Probability,

SBI PO Mains English Language Syllabus

 1. Vocabulary,
 2. Sentence Improvement,
 3. Para Jumbles,
 4. Reading Comprehension,
 5. Grammar,
 6. Cloze Test,
 7. Error Spotting,
 8. Fill in the blanks
 9. Word Association,
 10. Verbal Ability,

SBI PO Banking Awareness Syllabus

 1. General Knowledge
 2. Static Awareness
 3. Banking and Financial Awareness
 4. Financial Awareness
 5. Current Affairs

SBI PO Computer Aptitude Syllabus

पूर्व आणि मुख्य परीक्षा झाल्यानंर Group डिस्कशन आणि मुलाखत असे २ राऊंड असणार आहेत अनुक्रमे २० आणि ३० मार्क्स असतील

 • ग्रुप डिसेक्शन मध्ये तुम्हाला एक सध्याचा एक टॉपिक दिला जाईल ज्याबद्दल बोलावे लागेल
 • हे टॉपिक बँकिंग क्षेत्र मधले राजकीय किंवा कॉमन असू शकतात.
 • उदाहरण दाखल तुम्ही कोरोना चा देशाच्या अर्थव्यस्थवर झालेला परिणाम.
 • RBI ची नवीन पोलिसी धोरण असे सुद्धा टॉपिक मुलाखती मध्ये असू शकतात.

Aptitude Syllabus

 1. Memory,
 2. Computer Software,
 3. Operating System,
 4. Networking,
 5. Microsoft Office,
 6. Computer Abbreviation,
 7. Keyboard Shortcuts,
 8. Computer Fundamental
 9. Internet
 10. Computer Hardware

SBI PO Educational Qualification

 • उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातील कोणत्याही शाखेतील पदवी किंवा केंद्र सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त कोणत्याही समकक्ष पात्रता असणे आवश्यक आहे. उत्तीर्ण प्रमाणपत्रात पदवी उत्तीर्ण तारखेची नोंद असावी याची त्यांनी खात्री करावी.
 • संभाव्य अर्जदार जे त्यांच्या पदवीच्या अंतिम वर्ष/सेमिस्टरमध्ये आहेत ते देखील तात्पुरत्या आधारावर अर्ज करू शकतात. तथापि, हे या अटीच्या अधीन आहे की मुलाखतीच्या वेळी, त्यांनी पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.

Download Previous year Question Paper

काही विदयार्थ्याना मागील वर्षांची प्रश्न पत्रिका पाहिजे असते. म्हणून आम्ही तुमच्या साठी मागील वर्षांची प्रश्न पत्रिका देत आहोत.

SBI PO पूर्व परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका डाउनलोड

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages