Advertisement

1 To 100 Marathi Numbers PDF Download | मराठी अंक अक्षर संपूर्ण माहिती जाणून घ्या पीडीएफ मध्ये

Marathi Numbers in words pdf, marathi numbers

Marathi Numbers PDF Download:- The Marathi language is one of the most spoken languages ​​in India with a rich cultural heritage. As with any language, understanding the number system in Marathi is essential for effective communication. The Marathi numeral system, also known as the Devanagari numeral system, has a unique design and is different from other numeral systems such as Hindi and English. Marathi numerals are important not only for basic arithmetic operations but also in everyday life including transactions, measurement, and timekeeping. In this blog post, we are going to learn in detail about the Marathi number system, its structure, different categories of numbers, and their importance in Marathi culture you can download the Marathi Numbers in Words pdf for information.

1 To 100 Marathi Numbers

Marathi Numbers PDF:- समृद्ध सांस्कृतिक वारसा असलेली मराठी भाषा ही भारतातील सर्वाधिक बोलल्या जाणार्‍या भाषांपैकी एक आहे. कोणत्याही भाषेप्रमाणे, प्रभावी संवादासाठी मराठीतील संख्या प्रणाली समजून घेणे आवश्यक आहे. मराठी संख्या प्रणाली, ज्याला देवनागरी अंक प्रणाली म्हणूनही ओळखले जाते, त्याची एक अद्वितीय रचना आहे आणि ती हिंदी आणि इंग्रजी सारख्या इतर संख्या प्रणालींपेक्षा वेगळी आहे.

मराठी संख्या केवळ मूळ अंकगणितीय क्रियांसाठीच महत्त्वाची नसून व्यवहार, मोजमाप आणि वेळ पाळणे यासह दैनंदिन जीवनातही महत्त्वाची आहे. या ब्लॉग पोस्टमध्ये, आम्ही मराठी संख्या प्रणाली, तिची रचना, संख्यांच्या विविध श्रेणी आणि मराठी संस्कृतीतील त्यांचे महत्त्व यासह तपशीलवारपणे जाणून घेणार आहोत आणि माहितीसाठी तुम्ही pdf download करू शकतात.

Read More:- Varg Ani Vargmul 1 To 100 PDF Download | वर्ग आणि वर्गमूळ 1 ते 100 PDF Download

Marathi Numbers 1 to 100 In Word

English Number (इंग्रजी अंक)Marathi Number देवनागरी अंकMarathi नंबर Number English Numbers In Words
1एक One
2दोन Two
3तीन Three
4चारFour
5पाच Five
6सहा Six
7सात Seven
8आठ Eight
9नऊ Nine
10१० दहा Ten
11११ अकराEleven
12१२ बारा Twelve
13१३ तेरा Thirteen
14१४ चौदा Fourteen
15१५ पंधरा Fifteen
16१६ सोळा Sixteen
17१७सतरा Seventeen
18१८ अठरा Eighteen
19१९ एकोणीस Nineteen
20२० वीस Twenty
21२१ एकवीस Twenty-One
22२२ बावीसTwenty-Two
23२३ तेवीस Twenty-Three
24२४ चोवीस Twenty-Four
25२५ पंचवीस Twenty-Five
26२६ सव्वीस Twenty-Six
27२७ सत्तावीस Twenty- Seven
28२८ अठ्ठावीस Twenty-Eight
29२९ एकोणतीस Twenty-Nine
30३० तीसThirty
31३१ एकतीस Thirty-One
32३२ बत्तीस Thirty-Two
33३३ तेहेतीस Thirty-Three
34३४ चौतीस Thirty-Four
35३५ पस्तीस Thirty-Five
36३६ छत्तीस Thirty-Six
37३७ सदतीस Thirty-Seven
38३८ अडतीस Thirty-Eight
39३९ एकोणचाळीस Thirty-Nine
40४० चाळीस Forty
41४१ एक्केचाळीस Forty-One
42४२ बेचाळीस Forty-Two
43४३ त्रेचाळीस Forty-Three
44४४ चव्वेचाळीसForty-Four
45४५ पंचेचाळीसForty-Five
46४६ सेहेचाळीसForty-Six
47४७ सत्तेचाळीसForty-Seven
48४८ अठ्ठेचाळीसForty-Eight
49४९ एकोणपन्नासForty-Nine
50५० पन्नासFifty
51५१ एक्कावन्नFifty-One
52५२ बावन्न Fifty-Two
53५३ त्रेपन Fifty-Three
54५४ चोपनFifty-Four
55५५ पंचावन्न Fifty-Five
56५६ छप्पन Fifty-Six
57५७ सत्तावन Fifty-Seven
58५८ अठ्ठावन Fifty-Eight
59५९एकोणसाठ Fifty-Nine
60६०साठ Sixty
61६१ एकसष्ट Sixty-One
62६२ बासष्ट Sixty-Two
63६३ त्रेष्ट Sixty-Three
64६४ चौष्ट Sixty-Four
65६५ पासष्ट Sixty-Five
66६६ सहासष्ट Sixty-Six
67६७ सदुसष्ट Sixty-Seven
68६८ अडुसष्ट Sixty-Eight
69६९ एकोणसत्तर Sixty-Nine
70७० सत्तर Seventy
71७१ एक्काहत्तर Seventy-One
72७२ बाहत्तर Seventy-Two
73७३ त्र्याहत्तरSeventy-Three
74७४ चौरयाहत्तरSeventy-Four
75७५ पंच्याहत्तरSeventy-Five
76७६शहात्तरSeventy-Six
77७७ सत्याहत्तरSeventy-Seven
78७८ अठ्ठ्याहत्तरSeventy-Eight
79७९ एकोण ऐंशीSeventy-Nine
80८० ऐंशीEighty
81८१ एक्क्याऐंशीEighty-One
82८२ ब्याऐंशीEighty-Two
83८३ त्र्याऐंशीEighty-Three
84८४ चौऱ्याऐंशीEighty-Four
85८५ पंच्याऐंशीEighty-Five
86८६ शहाऐंशीEighty-Six
87८७ सत्त्याऐंशीEighty-Seven
88८८ अठ्ठ्याऐंशीEighty-Eight
89८९ एकोणनव्वदEighty-Nine
90९० नव्वदNinety
91९१ एक्क्याण्णवNinety-One
92९२ ब्याण्णवNinety-Two
93९३ त्र्याण्णवNinety-Three
94९४ चौऱ्याण्णवNinety-Four
95९५ पंच्याण्णवNinety-Five
96९६ शहाण्णवNinety-Six
97९७ सत्त्याण्णवNinety-Seven
98९८ अठ्ठ्याण्णवNinety-Eight
99९९ नव्याण्णवNinety-NIne
100१०० शंभरHundred

Read More:- Maharashtracha Bhugol PDF Download | महाराष्ट्र भूगोल ची सविस्तर माहिती | Geography Of Maharashtra

Marathi Numbers 1 To 100 In Words PDF Download

Marathi Numbers 1 To 100 PDF Download :- अनेक विद्यार्थींना अभ्यासाची तयारी ची करण्याऱ्या बहुतेक उमदेवारांना त्यांचा मराठी नंबर्स जाणून घेण्याची आवश्यकता असते. ही गरज लक्ष्यात घेऊन आम्ही तुमच्या अभ्यासाठी आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करण्यासाठी Marathi Numbers 1 to 100 pdf करण्यासाठी पाहिजे असते. त्यांच्यासाठी आम्ही फाइल डाउनलोड हे नोट्स डाउनलोड करता यावी म्हणून खाली Marathi Numbers in words pdf फाइल दिली आहे. त्या साठी तुम्ही खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकतात.

Conclusion

शेवटी, मराठी संख्या हा महाराष्ट्र, भारताच्या भाषा आणि संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. मराठीत वापरल्या जाणार्‍या देवनागरी अंक पद्धतीची एक अनोखी रचना आहे, आणि त्यातील कार्डिनल आणि ऑर्डिनल नंबर्ससह संख्यांच्या विविध श्रेणी समजून घेणे प्रभावी संवादासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. दैनंदिन व्यवहार, मोजमाप आणि वेळ पाळणे यासह त्यांचे व्यावहारिक महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी मराठी अंकांचा वापर विविध संदर्भांमध्ये केला जातो. याव्यतिरिक्त, मराठी संख्या समजून घेतल्याने सांस्कृतिक समज वाढण्यास आणि मराठी भाषिक समुदायांशी नाते दृढ होण्यास मदत होऊ शकते. म्हणूनच, भारतातील आणि जगभरातील मराठी भाषिकांशी प्रभावीपणे आणि आदरपूर्वक संवाद साधू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी मराठी अंक शिकणे ही एक आवश्यक पायरी आहे. ह्या मध्ये तुम्ही Marathi Numbers in words pdf डाउनलोड करू शकतात.

FAQ Frequently Asked Question for Marathi Numbers

Q1. मराठी संख्या प्रणाली काय आहे?

Ans:- मराठी संख्या प्रणाली ही मराठी भाषेत वापरली जाणारी मोजणी आणि क्रमांक प्रणाली आहे, जी भारतातील महाराष्ट्र राज्यात प्रामुख्याने बोलली जाते. याला देवनागरी अंक प्रणाली म्हणूनही ओळखले जाते, जी संख्या दर्शवण्यासाठी देवनागरी लिपी वापरते.

Q2. मराठीत संख्यांच्या किती श्रेणी आहेत?

Ans:- मराठीत संख्यांच्या वेगवेगळ्या श्रेणी आहेत, जसे की कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, अपूर्णांक, दशांश आणि टक्केवारी.

Q3. मराठी अंकांची खास वैशिष्ट्ये कोणती?

Ans:- मराठी संख्यांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते लिंग-विशिष्ट आहेत, पुरुष आणि स्त्रीलिंगी संज्ञांसाठी विविध रूपे वापरली जातात. याव्यतिरिक्त, मराठी संख्यांमध्ये क्रमिक संख्यांचा एक अद्वितीय संच असतो जो स्थान, क्रम किंवा क्रम दर्शवण्यासाठी वापरला जातो.

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages