Advertisement

Free Krushi Sevak Online Test Series | फ्री कृषि सेवक भरती ऑनलाइन टेस्ट सिरिज

Krushi Sevak Online Test

Krushi Sevak Online Test Series:- Maharashtra Government Announced Krushi Department Bharit For Krushi Sevak Advertisement and Selection is done by Maharashtra Krushi Department. This Krushi Sevak Recruitment Question Paper Online Test 2020 is based on the previous year’s question paper Krushi Sevak Exam. Students who are preparing for Krushi Sevak Bharti 2023. They have to give online practice tests. So, we are arranging Krushi Sevak Bharti Online Exam Test for the aspirants who are preparing for Krushi Sevak Bharti 2023.

Krushi Sevak Online Test Series

Krushi Sevak Online Test Series:- महाराष्ट्र शासनाने कृषी सेवकांसाठी कृषी विभाग भरीत जाहीर केले आहे जाहिरात आणि निवड महाराष्ट्र कृषी विभागाकडून केली जाते. ही कृषी सेवक भरती प्रश्नपत्रिका ऑनलाइन चाचणी 2020 मागील वर्षीच्या कृषी सेवक परीक्षेवर आधारित आहे. जे विद्यार्थी Krushi Sevak bharti 2023 ची तयारी करत आहेत. त्यांना ऑनलाइन सराव चाचणी द्यावी लागेल. म्हणून, आम्ही कृषी सेवक भारती 2023 ची तयारी करत असलेल्या इच्छुकांसाठी कृषी सेवक भारती ऑनलाइन परीक्षा चाचणीची व्यवस्था करत आहोत.

Krushi Sevak Online Test Series – Section A

ही Free Krushi Sevak Question Paper Online Test ही Practice TestSection A 1 तासांची असणार आहे. जी की भरतीच्या होणाऱ्या पेपर चा वेळ असतो. ही Section A ऑनलाइन टेस्ट मध्ये 80 प्रश्न असणार आहेत. जे दिलेल्या Exam Pattern नुसार असणार आहे. प्रत्येक प्रश्नला 1 मार्क असेल. असे एकूण 80 मार्क्स चा पेपर होणार आहे. सर्व प्रश्न हे जुन्या कृषि सेवक भरती 2023 ऑनलाइन ह्या प्रश्न पत्रिकेतून घेतलेले आहे.

*Note:- कृषि विभागाच्या जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार पेपर हा दोन सेक्शन मध्ये घेणार आहोत. Section A आणि Section B नुसार. Section B मध्ये सर्व प्रश्न हे शेतीविषयक असणार आहेत. त्यानुसार आम्ही खाली Section A आणि देत आहोत.

ह्या प्रश्नपत्रिके मधील प्रश्न हे Krushi Sevak भरती च्या झालेल्या परीक्षे मध्ये विचारलेले आहे. कृषि भरती परीक्षेचे ची Practice Test Online खालील प्रमाणे आहे. ह्या Krushi Online Mock Test चा पेपर खालील स्टार्ट quizz वर क्लिक करून बघू शकता.

Krushi Sevak Online Test Series – Section B

ही Free Krushi Sevak Question Paper Online Test ही Practice TestSection – B 1 तासांची असणार आहे. जी की भरतीच्या होणाऱ्या पेपर चा वेळ असतो. ही Section B ऑनलाइन टेस्ट मध्ये 100 प्रश्न असणार आहेत. जे दिलेल्या Exam Pattern नुसार पेक्षा ४० प्रश्न जास्त असणार आहे. प्रत्येक प्रश्नला 1 मार्क असेल. असे एकूण 100 मार्क्स चा पेपर होणार आहे. सर्व प्रश्न हे जुन्या कृषि सेवक भरती 2023 ऑनलाइन ह्या प्रश्न पत्रिकेतून घेतलेले आहे.

ह्या प्रश्नपत्रिके मधील प्रश्न हे Krushi Sevak भरती च्या झालेल्या परीक्षे मध्ये विचारलेले आहे. कृषि भरती परीक्षेचे ची Practice Test Online Section B खालील प्रमाणे आहे. ह्या Krushi Online Mock Test चा पेपर खालील स्टार्ट quizz वर क्लिक करून बघू शकता.

[WpProQuiz 69]

[WpProQuiz_toplist 69]

Krushi Sevak Bharti Exam Pattern 2023

 • सिलॅबस मध्ये दिलेल्या माहिती प्रमाणे या परीक्षेसाठी 05 मुख्य विषय आहेत आणि यावर आधारीत प्रश्न विचारले जाणार आहे.
 • परीक्षे ची पात्रता पदवी प्रमाणपत्र असल्या मुले विचारले जाणार प्रश्न सुद्धा याच स्तरावरचे असणार आहे.
 • मराठी आणि इंग्लिश भाषेचे प्रश्न मुख्य व्याकरण वर आधारित असून ते १२ वि पर्यंतच च्या लेवल चे स्तरावरचे असणार आहे.
 • परीक्षा एकूण २०० मार्क्स ची असून MCQ ऑनलाईन पद्धतीने घेतली जाते.
 • सादर परीक्षे साठी २ तासाचा वेळ देण्यात येतो पॅटर्न पुढीलप्रमाणे आहे .
 1. Section A
विषयप्रश्न
Marathi20
English20
General Knowledge20
Reasoning20
एकूण80

2. Section B

कृषी सेवक लेखी परीक्षेकरिता त्या पदासाठी विज्ञापित शैक्षणिक अर्हता व कृषी सहाय्यक पदांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन कृषी सेवक पदासाठी लेखी परीक्षेचा पाठयक्रम – 60 प्रश्न

Krushi Sevak Syllabus In Marathi

 • Krushi Sevak परीक्षे साठी मुख्य 4 सेक्शन विषय आहेत General KnowledgeMarathi, English, Reasoning ज्यावर आधारीत टॉपिक वर प्रश्न विचारले जातात.
 • ह्या 4 सेक्शन ची माहिती सविस्तर खालील प्रमाणे देणार आहे.

Other Related Tests

Krushi Sevak Bharti Syllabus:- General Knowledge Subject

या जनरल नॉलेज हा विषय प्रत्येक शासकीय भरती मध्ये असतो. ह्या विषयाच्या अभ्यासक्रम 2023 मध्ये, तुम्हाला महाराष्ट्राचा इतिहास, क्रीडा, संगणक जागरूकता, चालू घडामोडी, जिल्ह्याचा भूगोल, इत्यादींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला या विषयाचा नीट अभ्यास करणे आवश्यक आहे. हा विषय भाषा विषयापेक्षा कठीण आहे. जर तुम्ही योग्य अभ्यास करत असाल तर तुम्हाला या विषयात सहज चांगले गुण मिळू शकतात.

 • Maharashtra history
 • Sports
 • Computer Awareness
 • Current Affairs (चालू घडामोडी)
 • Geography of District
 • Constitution of India (भारताचे संविधान)
 • Agriculture knowledge
 • History

Krushi Sevak Bharti Syllabus:- Marathi Subject

Krushi Sevak Bharti Syllabus | Marathi Subject :- ह्या Marathi Subject Syllabus मध्ये तुम्हाला One-word Substitution, Phrases Meaning and Use, Types of Sandhi, Antonyms, Synonyms and etc. ह्या गोष्टींचा अभ्यास करावा लागेल. भाषा विषया मध्ये तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळवण्याचा एक संधी असते त्यानुसार तुम्ही पैकीचे पैकी मार्क्स मिळवू शकतात. हा विभाग मातृभाषेत असल्याने सोडवण्यास खूप मदत मिळते.

 • One word Substitution (शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द)
 • Phrases Meaning and Use (,म्हणी, वाक्प्रचारांचा अर्थ)
 • Word Type – Noun , Pronoun, Adverb, Verb, Adjectives, Separation, Sandhi(शब्दांचे प्रकार, नाम, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रियापद विशेषण, विभक्ती, संधी )
 • Types of Sandhi (संधीचे प्रकार)
 • Antonyms (विरुद्धार्थी शब्द)
 • Synonyms (समानार्थी शब्द)
 • Types Of Tenses ( काळ व काळाचे प्रकार)

English Subject | Krushi Sevak Bharti Syllabus:-

Krushi Sevak Bharti Syllabus:- English Subject या इंग्रजी विषयाच्या अभ्यासक्रम 2023 मध्ये, तुम्हाला वाक्य रचना, एक-शब्द पर्याय, त्रुटी शोधणे, समानार्थी शब्द आणि विरुद्धार्थी शब्द, प्रश्न टॅग, नीतिसूत्रे इत्यादींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मराठी आणि इंग्रजीसारख्या भाषा विषयात तुम्हाला चांगले गुण मिळवण्याची संधी आहे. भाषा विषय इतर विभागांपेक्षा सोपे आहेत.

 • Sentence Structure (वाक्य रचना)
 • One word Substitutions (शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द)
 • Spellings
 • Verbal Comprehension Passage
 • Spot the Error
 • Use the Proper Form of the Verb
 • Vocabulary
 • Synonyms & Antonyms
 • Proverbs
 • Tense & Kinds of Tense
 • Question tag
 • Phrases

Syllabus Of Krushi Sevak Bharti :- Reasoning Subject

ह्या Krushi Sevak Bharti Syllabus:- Reasoning Subject या बुद्धिमत्ता ह्या विषयाच्या अभ्यासक्रम 2023 मध्ये, तुम्हाला Alphabet Test, Blood Relations, Calendars, Clock Reasoning, Data Sufficiency, Decision Making, Distance & Directions, Input Output, Puzzle इत्यादींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला या विषयाचा नीट अभ्यास करणे आवश्यक आहे. हा विषय इतर विषयांच्या तुलेनेने थोडा सोप्पा आहे. जर तुम्ही नीट अभ्यास करत असाल तर तुम्हाला या विषयात सहज चांगले गुण मिळू शकतात.

 • Alphabet Test
 • Blood Relations
 • Calendars
 • Clock Reasoning
 • Data Sufficiency
 • Decision Making
 • Distance & Directions
 • Input Output
 • Puzzle
 • Seating Arrangement,
 • Analogy
 • Classification
 • Number Series
 • Mixed Series
 • Counting Figures
 • Mirror Image & Water Image
 • Cube and Dice
 • Syllogism
 • Coded Inequalities
 • Order & Ranking
 • Tabulation
 • Statements (Assumption, Argument, Conclusion)
 • Coding Decoding
 • Input-Output
 • Missing Number
 • Cause & Effect
 • Venn Diagrams, etc.

Krushi Sevak Bharti Syllabus:- Agriculture Subject

ब) कृषी सेवक लेखी परीक्षेकरिता त्या पदासाठी विज्ञापित शैक्षणिक अर्हता व कृषी सहाय्यक पदांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन कृषी सेवक पदासाठी लेखी परीक्षेचा पाठयक्रम खालील प्रमाणे आहे.

Conclusion Of Krushi Sevak Online Test

आपण ह्या Post वर मध्ये Krushi Sevak Online Testआणि त्याचा प्रकरांची ची संपूर्ण माहिती सविस्तर पणे जाणून घेतली आहे. ह्या Page वर तुम्ही  तलाठी च्या भरती साठी तुम्ही तयारी करू शकतात. ही होणारी परीक्षा मागील वर्षाची च्या तलाठी च्या होणाऱ्या भरती वर आधारित आहत. ह्या माध्यमातून तुम्ही तलाठी भरती ची तयारी निश्चित करू शकतात. आम्ही आशा करतो की तुम्हाला ह्या ऑनलाइन टेस्ट मध्ये तुम्ही तुमची तयारी चेक केली असेल.

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages